Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea

e-ISSN 2449-9005
ISSN 1899-4601

 

 

 

 
 
 
 

Informacja o periodyku
Celem wydawniczym periodyku jest stworzenie forum do wymiany poglądów i uwag dotyczących rozwiązań legislacyjnych w poszczególnych gałęziach prawa, jak również do historycznej i teoretycznej refleksji nad prawem. Publikujemy materiały zarówno z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, jak również z historii prawa, prawa rzymskiego, historii doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. Periodyk jest także miejscem umożliwiającym publikowanie materiałów o charakterze komparatystycznym, w szczególności dotyczących porównania polskich i obcych instytucji prawnych, a także z zakresu kryminalistyki, kryminologii, nauk penitencjarnych oraz prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego. Autorami publikacji mogą być zarówno przedstawiciele nauki prawa, jak również praktycy, a także doktoranci i wyróżniający się studenci (debiuty naukowe). Publikujemy artykuły, glosy, opinie,  studia przypadku, źródła prawa obcego i zagraniczne orzecznictwo wraz z komentarzami, a także recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz varia (w szczególności z pogranicza nauk prawnych i innych nauk społecznych). Artykuły mogą być publikowane zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Źródła prawa obcego i zagraniczne orzecznictwo wraz z komentarzami publikowane są w języku polskim.

 ........................................................................................................................
 
Redakcja czasopisma „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” informuje, że Decyzją Nr 719/P-DUN/2018 w ramach działalności upowszechniającej naukę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku przyznało środki finansowe na realizację następujących zadań:
1.    Rozszerzenie grona recenzentów „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” o naukowców z zagranicy - typ zadania: udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji  
2.    Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” - typ zadania: stworzenie anglojęzycznej wersji wydawanych publikacji
3.    Digitalizacja  czasopisma „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
4.    Nadanie archiwalnym i bieżącym artykułom naukowym numerów DOI (Digital Object Identifier) oraz dystrybucja treści w odpowiednim formacie do bazy CrossRef „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet

Dzięki środkom finansowym MNiSW zrealizowane zostały w/w zadania, periodyk zyskał stronę 
na platformie Index Copernicus wspierającej i promującej osiągnięcia nauki na arenie międzynarodowej.

  

Zadania finansowane w ramach umowy Nr 719/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 


.....................................................................................................................
Rocznik "Studia z zakresu nauk pranoustrojowych. Miscellanea" jest dostępny w bazach danych:
 • POL-index 
 • ICI Journals Master List
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • BazHum

Redakcja czasopisma "Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea" informuje, że Eksperci Index Copernicus wyznaczyli dla tego rocznika wartość wskaźnika Index Copernicus Value - ICV za rok 2019, tym samym rocznik został po raz kolejny zaindeksowany na liście czasopism naukowych ICI JOURNALS MASTER LIST 2019.    

 

REDAKTOR NACZELNY

 • Czesław Kłak

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

 • Małgorzata M. Żołna

SEKRETARZ REDAKCJI

 • Marta Czakowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE

 • Jiři Jirásek (Uniwersytet Palacki w Ołomuńcu)
 • Ralitsa Kostadinova (New Bulgarian University, Bułgaria)
 • Janusz Kutta (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
 • Nicola Lupo (Uniwersytet LUISS Guido Carli w Rzymie)
 • Jaime Sanaú (Uniwersytet w Saragossie, Hiszpania) 
 • Andrzej Sokala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Silvia Tsoneva (New Bulgarian University, Bułgaria)
 • Igor Zgoliński (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

REDAKTORZY TEMATYCZNI

 • historia państwa i prawa – Ewa Leniart (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prawo i postępowanie karne –  Dariusza Kala (Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
 • prawo prywatne –Tomasz Szanciło (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie)
 • prawo gospodarcze – Marzena Kidacka (radca prawny)
 • prawo publiczne – Przemysław Osóbka (Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

REDAKTORZY JĘZYKOWI

 • Agnieszka Florczak (język polski)
 • Jacek Mianowski (język angielski)
 • Nartsiss Shukuralieva (język rosyjski)
 • Agnieszka Bień - Kacała (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • Toma Birmontiene (Mykolas Romeris Law School, Litwa)
 • Enrico Bonelli (Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu, Włochy)
 • Emilio Castorina (Uniwersytet w Katanii, Włochy)
 • Bogdan Dolnicki (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Wang Dongxing (Zhejiang Wanli Univeresity, Chiny)
 • Teresa Freixes (Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie, Hiszpania)
 • Sławomir Fundowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)
 • Regina Garcimartín Montero (Uniwersytet w Saragossie, Hiszpania)
 • Qiuzheng Li (Zhejiang Wanli Univeresity, Chiny)
 • Pasquale Policastro (Uniwersytet Szczeciński)
 • Teodora Rizova (New Bulgarian University, Bułgaria)
 • Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
 • Maurizio Vernassa (Uniwersytet w Pizie, Włochy)
 • Aleš Žpévák (Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Czechy)
 • dr hab. Michał Bożek (Uniwersytet Śląski)
 • prof. Gilbert Paul Carrasco (Willamette University of Law in Salem, Oregon)
 • dr hab. Henryk Dolecki (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin)
 • dr Anna Dziergawka (Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy)
 • dr Tadeusz Felski (Kancelaria Adwokacka Adw. Tadeusz Felski i Adw. Ewa Piróg-Wolska)
 • dr hab. Andrzej Gaca (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr Damian Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • prof. dr hab. Mariusz Kulicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • prof. dr hab. Piotr Łaski (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Mirosława Melezini (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
 • dr Jacek Moniuk (Kancelaria Radcy Prawnego)
 • dr Krzysztof Mucha (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)
 • dr hab. Tomasz Oczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr Alicja Ornowska (Sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu)
 • prof. dr hab.  Maciej Rogalski (Uczelnia Łazarskiego)
 • dr hab. Maciej Serowaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Marek Sobczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • prof. dr hab. Andrzej Szmyt (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Jacek Woźny (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • prof. KUL dr hab. Zakrzewski Piotr (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. Iryna Zeverukha (University of Southem California)

Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, budynek B, poziom -1
85-023 Bydgoszcz

52-339-30-26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma.

Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl