Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych TOM I

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa
Spis Treści

PRZEDMOWA

Prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki
Przedmowa

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Dr Krzysztof Dybowski
Czy koncepcja autopoiesis jest przydatna nauce prawa?
Dr Jacek Przybojewski
Systemowe znaczenie konstytucyjnych mechanizmów równoważących
Prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki
Problemy ochrony prawnej dziedzictwa kulturowego w Polsce (wybrane zagadnienia)
Mgr Marek Bednarz
Aksjologia i praktyka polityczna
Dr Magdalena Micińska
Analiza efektywnośœci dostępu do informacji o œśrodowisku w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2001–2005 z udziałem studentów KPSW w Bydgoszczy
Mgr Agnieszka Kalinowska-Sługocka
Podstawy prawne działalnośœci Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dr Grażyna Grabarczyk
Odpowiedzialnoœść nieletnich w polskim prawie karnym
Mgr Marta Matysiak
Ustalenie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka
Mgr Michał Czakowski
Prawno-techniczne aspekty umów zawieranych na odległość

RECENZJE I POLEMIKI

Dr Jarosław Dobkowski
Kompetencja administracyjna (niektóre uwagi na kanwie pracy M. Matczaka, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004)

STUDIA I MATERIAŁY

Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Kwaœśniewska
Efekty badań jakoœci kształcenia, dalszej edukacji i pracy zawodowej absolwentów z 2006 r. Wydziału Administracji KPSW w Bydgoszczy

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl