Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych TOM II

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa
Spis Treści

WPROWADZENIE

Janusz Sługocki
Wprowadzenie
Marta Lang
Historyczny rozwój prawnej ochrony życia ludzkiego od czasów najdawniejszych po współczesność
Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Piotr Chrzczonowicz
Wybrane problemy zapewnienia skutecznej ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej po wejœściu w życie Traktatu z Lizbony
Agnieszka Kalinowska-Sługocka, Janusz Sługocki
Problemy ochrony zdrowia osób cierpiących na rzadkie choroby na przykładzie regulacji dotyczących tzw. sierocych produktów leczniczych
Maria Orłowska-Bednarz, Marek Bednarz
Zabezpieczenie społeczne jako forma ochrony warunków życia
Igor Zduński
Regulacje prawne w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich realizacja w pracy
Igor Zgoliński
Penalizacja stalkingu jako nowa forma ochrony dóbr człowieka
Marta Czakowska, Michał Czakowski
Alternatywne sposoby głosowania w œświetle przepisów ustawy – Kodeks wyborczy
Jarosław Dobkowski
Czy Kodeks postępowania administracyjnego statuuje prawo do szybkiego rozpatrzenia sprawy?
Petro Khomyn
Prawo jako podstawa podwójnego zapisu
Iryna Khomyn
Finansowanie sektora rolniczego: aspekty prawno-ekonomiczne

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

Marta Czakowska, Michał Czakowski
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce” oraz z obchodów ŒŚwiatowego Dnia Wyborów
Marek Bednarz
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Europa Regionów”
Maria Orłowska-Bednarz
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Demokracja bezpoœśrednia w samorządzie terytorialnym””
Igor Zduński
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Nowa elektroniczna księga wieczysta w obrocie nieruchomośœciami”

DEBIUTY

Aleksandra Szopieraj-Kowalska
Dowody i postępowanie dowodowe według kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl