Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych TOM III

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa
Spis Treści

STUDIA I ARTYKUŁY

Marta Czakowska
Przyznanie świadczeń z zakresu pomocy materialnej w przypadku kontynuowania nauki
Wiesław Juchacz
Zasada kontradyktoryjności w nowym procesie karnym
Jacek Moniuk
Ewolucja struktury terytorialnej prokuratury na Pomorzu w okresie międzywojennym
Mieczysław Oliwa
Niezawisłość sędziowska z perspektywy wyzwań współczesnej cywilizacji (zagadnienia wybrane)
Paweł Piekarski
Naruszenie nietykalności cielesnej policjantów, jako funkcjonariuszy publicznych w województwie kujawsko-pomorskim
Maria Sadek
Służba konwojowa w policji w województwie wielkopolskim
Bolesław Sprengel
Przeciwdziałanie przestępczości w szkołach, placówkach oświatowych (wybrane zagadnienia)
Tomasz Sypniewski
Żołnierska śmierć na ulicach Strzałkowa – próba wyjaśnienia tragicznych zdarzeń z października 1948 r.
Igor Zduński
Arbitraż i mediacja w jednym – legislacyjno-nowatorski status wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Igor Zgoliński
Analiza prawno-historyczna występku narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w świetle odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce medycznej

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

Marta Czakowska, Michał Czakowski
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego” Toruń, 16–17 września 2013 rok
Tomasz Sypniewski
Sprawozdanie z roboczej wizyty delegacji KPSW w Daugavpils (Dyneburgu) na Łotwie

DEBIUTY

Tomasz Kosicki
Odpowiedzialność karna za przestępstwa kłusownicze w świetle Ustawy – prawo łowieckie

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl