Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych TOM IV

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa
Spis Treści

STUDIA I ARTYKUŁY

Tomasz Brzezicki, Marek Żmuda
Szybkość postępowania a koszty załatwienia sprawy na przykładzie działalności samorządowych kolegiów odwoławczych
Alicja Grześkowiak
Przestępstwo „porwania dla okupu” w polskim prawie karnym. Wybrane zagadnienia
Wiesław Juchacz, Igor Zgoliński
Aktualny model kary pozbawienia wolności i jego perspektywy
Jan Bazyli Klakla
Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach klanowych. Analiza porównawcza instytucji pochodzących z Albanii i świata arabskiego oraz zachodnich metod ADR
Tomasz Kosicki
Zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach. Uwagi na tle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 roku
Мария Кунцевич
Злоупотребление правом в административном праве
Magdalena Micińska-Bojarek
Łowiectwo a ochrona środowiska – kontrowersje prawne i humanitarne
Alexander V. Skiperskikh
Symbolic discourse of street protests: walk through the provincial Yelets
Владислава Завгородняя
Европейское административное пространство и его влияние на национальные правовые системы: взгляд из Украины
Igor Zduński
Aspekty prawno-karne błędu w sztuce medycznej przy eksperymencie medycznym

DEBIUTY

Jacek Łukasz Kwaśniewski
Kształtowanie się modelu samorządu terytorialnego w Polsce po przełomie roku 1989

GLOSY, RECENZJE, NOTY, VARIA

A. GLOSA

Igor Zgoliński
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2013 r., IV KK 403/121

B.RECENZJE

Zbigniew Witkowski
Recenzja Komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, autor: Bogusław Banaszak, C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 1033
Agnieszka Bień-Kacała
Recenzja Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej A. Krzywoń, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, ss. 319

C. NOTY

Stanisław Bożyk
Tryb ustawodawczy w Sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ss. 188

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

Nartsiss Shukuralieva
Sprawozdanie z V Międzynarodowych Dni Nauki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl