Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

TOM IX

Spis Treści

STUDIA I ARTYKUŁY

Magdalena Chrzanowska
Prawne możliwości wyegzekwowania zasądzonej kompensaty tytułem zadośćuczenienia
Marek Czachorowski
Biotyrania? Farmaceutykalizacja ponowoczesności jako ucieczka od wolności
Anna Dziergawka
Karnoprawna ochrona ustroju konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej
Tomasz Gąsior
Zagadnienia dotyczące Funduszu Wyborczego partii politycznych
Wiesław Juchacz
Przestępstwo szpiegostwa na szkodę RP
Tomasz Kosicki
Administracyjnoprawne instrumenty dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych - wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe
Jerzy Lachowski
Przestępstwo wywierania wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu RP (art. 128 § 3 kk) - wybrane zagadnienia sporne
Marta Łapińska
Problematyka braku zgody na dokonanie obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym
Magdalena Micińska
Łowiectwo w Federacji Rosyjskiej. podstawy prano-organizacyjne
Mieczysław Oliwa
Mededżerski system zarządzania w sądach sprawowany przez dyrektora
Justyna Orlikowska
Zagadnienie pojęcia i ustroju samorządu terytorialnego w Polsce
Przemysław Osóbka
Zmiany klimatyczne - wyzwania dla prawa morza
Paweł Śmiałek
Instytucja pieczy naprzemiennej w perspektywie konstytucyjnej zasady dobra dziecka - analiza krtyczna
Agata Tarnacka
Relacja między kryminologią a prawem karnym - przydatność wyników badań kryminologicznych dla prawa karnego
Barbara Tecław
Błędy komunikacyjno-poznawcze w argumentacji prawniczej a uzasadnienie orzeczeń sądowych
Justyna Wróbel
Charakter prawny korekty deklaracji składanej po samoobliczeniu podatku - jako metoda wymiaru i poboru podatku

GLOSY

Igor Zgoliński
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 24 sierpnia 2016 r., I KZP 2/16

SPRAWOZDANIA

Marta Czakowska, Michał Czakowski
Sprawozdanie z 6. Ogólnopolskiej Konferencji Wyzwania Współczesnego Prawa: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 15 maa 2019 r. Toruń

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl