Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych TOM V

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa
Spis Treści

STUDIA I ARTYKUŁY

Sławomir Dąbrowa
Kultura prawna w stosunkach międzynarodowych
Agnieszka Gurbiel
Sposób uprawiania nauk społecznych – metodologiczny problem w prawoznawstwie
Katarzyna Jachimowicz
Caffè per tutti versus tabla de quesos, czyli kilka uwag na temat regionalizmu oddolnego i odgórnego na przykładzie Włoch i Hiszpanii
Dorota Kaniewska
Wpływ procesu integracji europejskiej na konstytucyjne funkcje Parlamentu RP
Przemysław Katner
Miejsce spełnienia świadczenia w świetle art. 4541 k.c. – zagadnienia prawne
Maria Kulikowska, Ewa Epa
Perspektywy uregulowania powszechnego dostępu do Internetu i elektronicznego głosowania w Polsce
Ewa Kustra
Aksjologiczne problemy tworzenia prawa a integracja europejska
Marta Lang
Kara śmierci a prawa człowieka
Dorota Makowiecka
Przestrzeganie praw nieletnich wychowanków w zakładzie poprawczym
Izabela Mycko - Katner
Treść oświadczenia gwarancyjnego po nowelizacji kodeksu cywilnego dokonanej ustawą o prawach konsumenta
Maciej Serowaniec
Odpowiedzialność integracyjna parlamentów narodowych w dobie kryzysu gospodarczego w strefie euro
Maciej Serowaniec, Tomasz Kacała
Międzyparlamentarny wymiar współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej
Jolanta Szydlik – Brudny
Reguły walidacyjne i reguły egzegezy stosowane w rozwiązywaniu problemów dogmatyki prawnej z punktu widzenia metodologii
Igor Zduński
Prawnokarne aspekty wielokulturowości w Polsce
Piotr Chrzczonowicz
Artykuł recenzyjny, Maciej Szostak, Disputable Religious Movements and Public Security, Legens, Publishing Workshop Ltd., London 2013, ss. 404. (ISBN 978-0-9576904-0-0)

DEBIUTY

Krzysztof Oleksy
Etyka w służbie cywilnej

GLOSY, RECENZJE, NOTY, VARIA

A. GLOSY

Wiesław Juchacz
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015r., II KK 318/14

B.RECENZJE

Agnieszka Bień – Kacała
Konstytucja w orzecznictwie sądów administracyjnych Autor: J. Wegner-Kowalska, Toruń 2013, ss. 366

C. VARIA

Sussanna Hovhannisyan
Stosunek Rosji wobec Kaukazu
Krystyna Kwaśniewska
Funkcje szkoły wyższej w społeczności lokalnej

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

Radosław Zych
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych”

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl