Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych TOM VI

 SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa
Spis Treści

STUDIA I ARTYKUŁY

Michał Czakowski
Skutki prawne i faktyczne zastosowania Internetu w procesie wyborczym w szczegolności na przykładzie wyborów prezydenckich 2015 RP
Anna Dziergawka
SposóPozycja sądu w świetle zmiany modelu rozprawy sądowej
Anna Gryniuk
Kontrowersje wokół pojęcia "system prawa"
Alicja Grześkowiak
Papież Franciszek o prawie karnym
Agnieszka Gurbiel
O zawężeniu prawnym ram szerszego wykorzystania konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego w procesie karnym
Wiesław Juchacz
Zmiana właściwości i składu sądu z uwagi na szczególną wagę lub zawiłość sprawy - zmiany obowiązujące od 1 lipca 2015 roku
Wiesław Kozielewicz
Zmiany w instytucji warunkowego skazania wprowadzone nowelą z dnia 20 lutego 2015 roku jako kolejna próba ograniczenia praktyki orzekania kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania
Jerzy Lachowski
Warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe zwolnienie po noweli z 20 lutego 2015 roku z perspektywy art 4. § 1 kk - wybrane zagadnienia
Magdalena Micińska-Bojarek
Strategie traktowania ziemi i jej zasobów w angloamerykańskiej szkole geopolityki i ideologii rosyjskiego eurazjanizmu
Krzysztof Oleksy
Jan Paweł II - Papież praw człowieka
Mieczysław Oliwa
Problemy prawne reklamy w Internecie - wybrane zagadnienia
Adrian Pachciarz
Siła głosu Jana Pawła II przeciwko stosowaniu kary śmierci
Maciej Serowaniec
Proces uspołecznienia mechanizmów podejmowania decyzji publicznych w Polsce
Ewa Tama Szuber-Bednarz
Wpływ zmian terytorialnych na międzynarodową ochronę praw człowieka
Emilia Wieczorek
Kolizyjnoprawne aspekty przelewu wierzytelności
Igor Zduński
Zasady i dyrektywy wymiaru kary w k.k. z 1932 roku
Igor Zgoliński
Aspekty prawne orzekania i wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osób niepełnosprawnych

DEBIUTY

Agnieszka Napora
Niepełnosprawność dziecka a błąd medyczny
Sylwia Soja
Trybunał Konstytucyjny RP - geneza i rozwój instytucji

GLOSY, RECENZJE, NOTY, VARIA

A. GLOSY

Mieczysław Oliwa
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2015 roku, sygn.IIIKK 39/15
Igor Zduński
Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 roku, IV KK 42/12

B.RECENZJE

Marta Czakowska
Proby reformy systemu wyborczego do Sejmu i Senatu w procesie rewizji konstytucji marcowej 1928-1930, Autor: Kamil Kacperski, Warszawa 2015, ss. 327

C. VARIA

Maryla Bieniek-Majka
Raport z badań dotyczących oceny jakości kształcenia i przydatności oferty edukacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
Krystyna Kwaśniewska
Problematyka senioralna jako istotne zadanie polityki społecznej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl