Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych TOM VII

 SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa
Spis Treści

STUDIA I ARTYKUŁY

Agnieszka Gurbiel, Łukasz Wydra
Zbrodnia ludobójstwa w świetle międzynarodowego prawa karnego - wybrane zagadnienia
Anna Kobylska
Kierunki zmian w polskiej administracji celnej
Krzysztof Kurowski
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe na gruncie prawa karnego skarbowego
Magdalena Micińska-Bojarek
Dostęp do informacji o środowisku w Federacji Rosyjskiej – rys porównawczy
Izabela Mycko-Katner
Umowa agencyjna a inne podobne umowy w obrocie
Przemysław Osóbka
Prawnomiędzynarodowe aspekty podmiotowości „mikropaństw”
Adrian Pachciarz
Ubój rytualny. Studium praw człowieka i zwierząt
Agata Pyrzyńska
Problem agitacji wyborczej w kościołach i innych miejscach kultu religijnego
Jakub Rzeszowski
Prawo wniesienia petycji do Parlamentu Europejskiego
Sylwia Soja
Zmiany w polskim prawie karnym w zakresie dopuszczalności przerywania ciąży na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych
Ewa Tamara Szuber-Bednarz
Suwerenność jako fundament państwa
Emilia Wieczorek
Odpowiedzialność cywilnoprawna względem pacjenta za błąd w sztuce medycznej
Agnieszka Woźniak, Remigiusz Wrzosek
Czy w aktualnym stanie prawnym instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary za występki jest jeszcze potrzebna?
Wioletta Woźniak
Treść prawa łaski Prezydenta w świetle unormowań Konstytucji RP z 1997 r.
Magdalena Wrzalik
Wstępna analiza procedury głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w kraju
Igor Zduński
Konsument wobec kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego – aspekty materialno procesowe
Marek Żmuda, Magdalena Wilczek-Karczewska
Konkubenci jako beneficjenci zasiłków z pomocy społecznej. Problemy praktyki na tle studium przypadku

DEBIUTY

Dominik Rosenau
Kara pozbawienia wolności w aspekcie zmian normatywnych wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. oraz ustawą z dnia 11 marca 2016 r.

GLOSY, RECENZJE, NOTY, VARIA

A. GLOSY

Wiesław Juchacz
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2016 r. II KK 372/15

B. VARIA

Maryla Bieniek-Majka
Losy zawodowe i edukacyjne absolwentów 2015 i 2016 roku Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
Hanna Malinowska
Sylwetka Profesora Janusza Rulki – in memoriam
Jarosław Pilich
O świadomości prawnej młodzieży. Raport z badań

C. SPRAWOZDANIA

Marta Czakowska, Michał Czakowski
Sprawozdanie z 59. Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, 12-14 czerwca 2017 r. Kielce

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl