Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych TOM VIII

 SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa
Spis Treści

STUDIA I ARTYKUŁY

Helena Czakowska
Sylwetka Profesora Janusza Kutty
Eugeniusz Borodij
Janusz Kutta – dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w latach 1982-2004.
Okiem młodszego kolegi
Stanisław Błażejewski
Przygotowania do przejęcia władzy w województwie pomorskim
przez polską administrację państwową /1919 - styczeń 1920/
Józef Borzyszkowski
Klub Kaszubski w Gdyni – jego statut i memoriał oraz miejsce w ruchu kaszubskim między wojnami
Bogusław Breza
Szkic dziejów szkoły w Rzeczenicy do 1945 roku
Andrzej Bogucki
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bydgoszczy 1886-2016
Marta Czakowska, Michał Czakowski
Postępowanie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły publicznej
w świetle obowiązujących przepisów prawa
Przemysław Hauser
Niemieckie władze i opinia publiczna w Bydgoszczy wobec polskiej działalności
narodowo – wyzwoleńczej w okresie od listopada 1918 roku do kwietnia 1919 roku
Maciej Iwiński, Dominik Rosenau
Odpowiedzialność karna za dezinformację jako forma działań wywiadowczych
Zbigniew Karpus
Straty narodu polskiego w wyniku okupacji niemieckiej na Pomorzu
na przykładzie powiatu świeckiego w latach 1939 – 1945
Albert S. Kotowski
Działalność polskiego Powiatowego Komitetu Wyborczego w Żninie
w świetle sprawozdań policji pruskiej z lat 1905-1910
Krzysztof Kurowski, Igor Zgoliński
Geneza i obecny kształt instytucji warunkowego umorzenia postępowania
w polskim prawie karnym
Ks. Mariusz Kuciński
Rola polityki personalnej w rozwoju przedsiębiorstwa
Cezary Obracht-Prondzyński
Od tradycji chronionej do tradycji wynalezionej.
Gulgowscy i ich dzieło: inspiracje – kreacje – kontynuacja
Mieczysław Oliwa
Zagadnienia aksjologii polskiego prawa karnego w dobie Oświecenia
Przemysław Olstowski
Między Poznaniem, Toruniem i Warszawą.
Działalność oddziału Związku Legionistów Polskich w Bydgoszczy (1924-1939)
Przemysław Osóbka
Działalność Stanisława Pełczyńskiego, czyli Polska na Kiribati
Jarosław Porazinski
Sejm Niemy z 1717 roku. Kilka uwag i refleksji jubileuszowych
Sylwia Soja
Roszczenia odszkodowawcze za błędy lekarskie związane z legalnym przerywaniem ciąży
w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
Tomasz Sypniewski
Działania obserwacyjno - rozpoznawcze powiatowych komend Policji Państwowej
na przykładzie sprawy Mikołaja Lubimowa
Krzysztof Syta
Działalność Jana Bromirskiego komisarza w dobrach ruskich kasztelana krakowskiego
Jana Klemensa Branickiego w latach 1752-1770
Ewa Tamara Szuber-Bednarz
Konsekwencje zasiedzenia w prawie międzynarodowym w aspekcie naruszenia ius cogens
o.Paweł Warchoł
Zapomniana delikatność - fundament Pedagogicum ojca Bernarda Kryszkiewicza
Maryla Bieniek-Majka, Sebastian Grajewski
Raport z badań losów zawodowych i edukacyjnych absolwentów Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy; rocznik 2017

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl