Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Wymogi edytorskie


WYMOGI EDYTORSKIE

 1. Artykuł winien zawierać imię i nazwisko autora, jednostkę afiliacyjną, adres email, numer ORCID.
 2. Artykuł powinien zawierać w języku polskim i angielskim: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe.
 3. Artykuł winien być podzielony na numerowane rozdziały i zawierać: wstęp, część metodyczną, część merytoryczną oraz wnioski lub podsumowanie.
 4. Streszczenie (summary) w językupolskim oraz w języku angielskim - maksymalnie 14 wierszy.
  Odwołania w tekście do pozycji literaturowych powinny być w formie przypisu dolnego i zawierać pierwszą literę imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, wydawnictwo, miasto i rok wydania oraz strony. W przypisie dolnym czcionka 10pkt, Times New Roman, odstęp pojedynczy, np. J.A.Scholte, Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, WSZiM, Sosnowiec 2006, s.184.
 5. Jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków.
 6. Alfabetyczny wykaz piśmiennictwa musi zawierać: nazwiska wszystkich autorów, pierwsze litery imion, tytuł publikacji, wydawnictwo lub nazwę czasopisma, miasto wydania, numer woluminu, rok wydania strony, np.: Scholte J.A., Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, WSZiM, Sosnowiec 2006.
 7. Prosimy o przygotowanie referatu za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word), a rysunków w Excelu.
 8. Format strony - marginesy: 2,5 cm. Wielkość liter w tekście - 12 pkt. (Times New Roman), odstęp międzyliniowy (interlinia) półtora. Tytuł w języku polskim: bold+wersaliki 14 pkt. Streszczenie, słowa kluczowe, piśmeinnictwo, summary, key words i stopka afiliacyjna 10 pkt.
 9. Klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity).
 10. Wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za odnośnikiem cyfrowym.
  "Przyklejać/ przytulać" nawiasy i procenty - (por. tab.5), 100%
 11. Zamieszczone rysunki i tabele powinny być wklejone w takiej postaci, by można je było formatować. Pod rysunkami i tabelami powinny znajdować się źródła.

Studia z zakresu nauka prawnoustrojowych. Miscellanea 2020, tom 10 

TYTUŁ ARTYKUŁU 

dr hab. Jan Kowalski, prof. KPSW 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
e-mail:  j.kowalski@kpsw.edu.plm, https://orcid.org/0000-0003-1566-0000

 

Streszczenie: ..............

słowa kluczowe: ...........

 

 

TREŚĆ ARTYKUŁU

 

Piśmiennictwo

 

Summary: .....

Key words: .....

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl