Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Promocje i zniżki


 

 


Szczegółowe informacje


Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje


CZESNE

Nauka w AKP jest odpłatna. Możemy poszczycić się konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów, wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru pięć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym. Czesne można opłacać w podstawowej formie płatności 12. rat miesięcznych, bądź w formie opłaty jednorazowej. Między poszczególnymi wariantami udzielana jest bonifikata. Im mniejsza liczba rat, tym wysokość czesnego jest niższa.
Sprawdź tabele czesnego na poszczególnych kierunkach

 

ZNIŻKI, PROMOCJE, BONIFIKATY

System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, zniżek i promocji, m.in.:

  • zniżka rodzinna do 10% – dla studiujących w AKP rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa (zniżka udzielana jest od II semestru studiów),
  • zniżka dla absolwentów szkół objętych patronatem AKP i szkół, z którymi Uczelnia podpisała umowę o współpracy w wysokości 10%,
  • zniżka okresowa w czesnym w zależności od terminu złożenia dokumentów i zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej,
  • zniżka dla pracowników AKP i ich rodzin - zmniejszenie czesnego dla studiujących w AKP pracowników Uczelni oraz członków ich rodzin,
  • zniżka w czesnym w ramach przyznanego stypendium Prezydenta AKP za wysoką średnią na świadectwie maturalnym, za osiągnięcia naukowe 

 

STYPENDIA

Wprowadzony przez Uczelnię system, zyskał uznanie organizatorów konkursu "Dobre Stypendia 2010" - Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Moje Stypendium. AKP została zwycięzcą tego konkursu na etapie ogólnopolskim w kategorii "Programy stypendialne uczelni wyższych i szkół ponadgimnazjalnych", pokonując inne uczelnie publiczne i niepubliczne w kraju.

Stypendia (dowiedz się więcej):

1. stypendium socjalne - dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości -
przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach
3. stypendium dla osób z niepełnosprawnościami -
dla studentów z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu niezależnie od sytuacji materialnej
4. stypendium Rektora AKP -
dla studentów z wyróżniającymi wynikami w nauce, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi
5. zapomogi - dla studentów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej

 

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl