Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Promocje i zniżki

 
Szczegółowe informacje

 


Szczegółówe informacje


Szczegółówe informacje


 Nauka w AKP jest odpłatna. Możemy się poszczycić konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru sześć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym - począwszy od opłaty czesnego w całości, skończywszy na płatności w 12 ratach na rok. Między poszczególnymi systemami udzielana jest bonifikata. Im mniejsza liczba rat tym wysokość czesnego jest niższa.

System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, obniżek i promocji, m.in.:

  • zniżka rodzinna – dla studiujących w AKP rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa (zniżka udzielana jest od II semestru),
  • dla absolwentów szkół objętych patronatem AKP i szkół, których dyrekcje podpisały z Uczelnią umowę o współpracy - obniżki wysokości opłaty rekrutacyjnej i czesnego w zależności od terminu złożenia dokumentów,
  • zmniejszenie czesnego dla studiujących w AKP pracowników Uczelni i członków ich rodzin studiujących w AKP,
  • dla studentów szczególnie angażujących się w działalność Uczelni, stypendia Prezydenta AKP w Bydgoszczy – dla osób z wysoką średnią na świadectwie maturalnym, sportowców itp.

 

Regulaminy promocji:

Promocja na studia w AKP

Zostaw sobie na wakacje, oszczędź do 885 zł!

Studiuj taniej na AKP 22/23!

Czerwiec na AKP bez płacenia wpisowego

Nabór na studia  - 0 zł wpisowego 2022/2023

O zł wpisowego w naborze śródrocznym na AKP

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl