SPRAWDŹ JAKI KIERUNEK DO CIEBIE PASUJE

Poświęć 3 minuty i opowiedz nam o tym, co lubisz.
Pomożemy Ci wybrać kierunek, z którego będziesz zadowolony!
Do dzieła!

Informacja: Wszelkie materiały zawarte na stronie mają wyłącznie informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Logotyp EU
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wstecz

SPRAWDŹ JAKI KIERUNEK DO CIEBIE PASUJE

Kim jesteś?

Klauzula zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a)Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

Dalej

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Kujawsko-Pomorska, ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: iod@akp.bydgoszcz.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w ankiecie „Sprawdź jaki kierunek do ciebie pasuje” a nadto do celów marketingu własnego AKP, co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania;
4) Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane w celu i granicach wyrażonej zgody;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ww. rozporządzenia

Logotyp EU
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wstecz

SPRAWDŹ JAKI KIERUNEK DO CIEBIE PASUJE

Co lubisz?

Dalej
Wstecz

SPRAWDŹ JAKI KIERUNEK DO CIEBIE PASUJE

W czym jesteś dobry?

Dalej
Wstecz

SPRAWDŹ JAKI KIERUNEK DO CIEBIE PASUJE

Czym się interesujesz?

Dalej
Wstecz

SPRAWDŹ JAKI KIERUNEK DO CIEBIE PASUJE

Gdzie chcesz pracować?