Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Dla Studentów i Absolwentów

Zapraszam wszystkich Studentów i Absolwentów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej do odwiedzenia Biura Karier, którego działalność skupia się na:

 • wspieraniu poszukiwania pracy poprzez tworzenie bazy studentów i absolwentów poszukujących pracy stałej i dorywczej, sezonowej, praktyki lub stażu,
 • gromadzeniu informacji o ofertach pracy, praktykach, wolontariatach i stażach (zarówno w kraju jak i za granicą) oraz komunikowaniu ich wszystkim zainteresowanym studentom i absolwentom,
 • badaniu predyspozycji zawodowych i dostarczaniu informacji na temat najnowszych zawodów i branż,
 • udzielaniu porad zawodowych poprzez wyjaśnianie zasad rekrutacji i jej procedur,
 • przeprowadzaniu rozmów doradczych,
 • udzielaniu porad przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz przygotowaniu do prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • współpracy z pracodawcami - nawiązywaniu porozumień z pracodawcami w celu realizacji wzajemnie korzystnych przedsięwzięć tj. oczekiwań pracodawcy co do zastosowania posiadanej przez studenta wiedzy oraz z drugiej strony możliwości uzyskania przez studentów "Certyfikatu Umiejętności" po spełnieniu wymagań proceduralnych w określonym zakresie,
 • współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia (WUP Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej , PUP) dającymi możliwość kierowania i organizowania dla zainteresowanych studentów warsztatów tematycznych, związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy,
 • organizowaniu Bydgoskich Targów Pracy i corocznych Dni Biura Karier na terenie uczelni, dających kolejne, znaczące możliwości ukonkretnienia wyżej wymienionych celów, oraz nawiązania owocnej współpracy z biurami karier największych bydgoskich uczelni,
 • udziale w tworzeniu informatorów dotyczących możliwości dalszego rozwoju naukowego i zawodowego (kursy, szkolenia, studia podyplomowe, studia w kraju i poza jego granicami),
 • współdziałaniu ze Studium Praktyk i Biurem Współpracy z Zagranicą, dotyczącym opracowania narzędzia pomiarowego i ewaluacyjnego dającego możliwości dokonania analizy porównawczej w określonym zakresie,
 • współpracy z kołami naukowymi, których działalność dotyczy zagadnień związanych z rynkiem pracy i Inkubaterem Przedsiębiorczości.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl