Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Własna firma

Własną firmę może założyć każdy. Nie wymaga to ani specyficznej wiedzy, ani dużych środków finansowych, ani załatwiania wielu formalności. Sztuką jednak jest nie założenie firmy, a prowadzenie jej, rozwijanie i utrzymanie się na rynku. Przedsiębiorca, który już wie, co chce osiągnąć, musi się oczywiście zastanowić, jak to zrobić. A przede wszystkim odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 • co chcę robić?
 • czy mam wystarczające kwalifikacje, żeby się tym zajmować?
 • czy jest zapotrzebowanie na tego typu usługi lub produkty?
 • w jaki sposób dotrzeć do klientów?
 • czy mam wystarczające środki, żeby to osiągnąć?

W poniższych podpunktach przedstawiono TRZY KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY W BYDGOSZCZY. Informacje opracowano na podstawie broszury Punktu Wspierania Samozatrudnienia PUP w Bydgoszczy.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do:

 • ZUS/KRUS - ZUS ZFA lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników KRUS UD - 24;
 • Urzędu Statystycznego - nadanie REGON (wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej);
 • Urzędu Skarbowego - nadanie lub aktualizacja NIP.

Miejsce:
Urząd Miasta Bydgoszczy,
Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
Referat Działalności Gospodarczej
ul. Grudziądzka 9

Druk:
wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG - 1

Czas oczekiwania:
- zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji: 1 dzień
- nadanie numeru REGON: do 14 dni
- nadanie/aktualizacja NIP: do 10 dni

Opłaty:
- wpis EDG - 1: 0 zł
- zmiana wpisu w ewidencji: 0 zł
- zawiadomienie o zawieszeniu działalności: 0 zł
- zawiadomienie o wznowieniu działalności: 0 zł
- zawiadomienie o likwidacji działalności: 0 zł

UWAGA: Rozpoczęcie działalności gospodarczej może nastąpić już od dnia złożenia wniosku EDG - 1!

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Formularze: ZUS ZUA lub ZUS ZZA

Opłaty:
- zgłoszenie: bezpłatnie
- minimalna miesięczna stawka ubezpieczenia dla przedsiębiorcy: 841,51 zł
- preferencyjna minimalna stawka ubezpieczenia dla przedsiębiorcy: 366,73 zł

Preferencyjna minimalna składka na ubezpieczenie społeczne dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pozarolniczą działalność gospodarczą lub osób, które licząc pięć lat wstecz nie prowadziły działalności. (zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. nr 150, poz. 1248).

Zgłoszenie do ubezpieczeń:
- społecznych i zdrowotnego.

Miejsce:
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9 - 15,
bud. B, parter, pok. 5a

lub

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Terminy opłacania składek:
- do każdego 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie);
- do każdego 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (pozostali płatnicy).

URZĄD SKARBOWY

Miejsce:
Urząd Skarbowy właściwy wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - PIT, a dla celów podatku VAT wg miejsca prowadzenia działalności.

Czynności:
- Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania PIT:

 • karta podatkowa,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów: podatek liniowy lub rozliczenie na zasadach ogólnych.

- Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT

Druki:
Wniosek o wyborze formy opodatkowania PIT; VAT - R
Pobranie i złożenie druku: parter, kancelaria danego Urzędu Skarbowego

Załączniki:
Ksero dowodu wpłaty opłaty skarbowej za zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT - R) w wysokości 170 zł.

Czas oczekiwania: do 30 dni.

PIECZĄTKA
Gdzie zlecić wykonanie? - dowolny zakład usługowy

Na pieczątce powinny znaleźć się następujące informacje:

 • pełna nazwa firmy,
 • imię i nazwisko właściciela,
 • adres firmy,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • telefon.

Koszt:
w zależności od rodzaju pieczątki - do 100 zł.

KONTO BANKOWE

Miejsce: dowolny BANK

Koszt:
opłata miesięczna za prowadzenie: 0 zł- 20 zł

Zakładając konto warto zwrócić uwagę na:

 • opłatę stałą za prowadzenie rachunku
 • opłaty za dokonywane przelewy,
 • prowizję za dokonywanie wpłat na konto i wypłat z rachunku,
 • możliwość dokonywania zleceń stałych i prowizję z tym związaną,
 • możliwość otwarcia linii debetowej/limitu kredytowego.

Obowiązek założenia konta w banku zachodzi, gdy:
- jednorazowa wartość należności lub zobowiązań firmy przekroczy 15 tys. euro,
- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca.

Jednakże powszechny obrót bezgotówkowy i obowiązek takich rozliczeń z ZUS sprawia, iż posiadanie konta bankowego jest praktycznie koniecznością.

Niektóre rodzaje działalności wymagają także spełnienia dodatkowych warunków m.in. w zakresie:

 • wymogów sanitarnych
  Miejska Stacja Sanitarno Epidemiologiczna,
  ul. Kościuszki 27,
  tel. 52 376 20 10
 • norm BHP
  Państwowa Inspekcja Pracy,
  Inspektorat Okręgowy,
  Pl. Piastowski 4A,
  tel. 52 321 40 04
 • ochrony przeciwpożarowej
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Dąbrowskiego 4,
  tel. 52 584 88 00
 • ochrony środowiska
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
  ul. P. Skargi 2,
  tel. 52 582 64 66
 • wymogów prawa budowlanego
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Grudziądzka 9-15, bud. B,
  tel.52 328 82 03, 52 328 86 05
 • Punkt Konsultacyjny GUS
  Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Grudziądzka 9-15
  bud. B, parter pok.13
 • Podatkowy Punkt Informacyjny Urzędu Skarbowego
  Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Grudziądzka 9 -15
  bud. B, parter pok. 12
 • Punkt Konsultacyjny ZUS
  Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Grudziądzka 9 -15
  bud. B, parter pok. 5a
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  Oddział w Bydgoszczy
  ul Św. Trójcy 33;
  ul. Andersena 6 (dla mieszkańców Fordonu)
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  Wydział Rejestrów,
  ul. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl