Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Komunikat - zwolnienie z zajęć BHP

Szanowni Studenci I roku,
Informuję, że istnieje możliwość przepisania oceny z przedmiotu bhp osobom,
które wcześniej studiowały w KPSW i uzyskały zaliczenie.
 

Czytaj więcej...

Terminarz zjazdów 2017/18 na I rok

Poniżej udostępniamy terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018 dla studentów I roku studiów:

do pobrania

Ubezpieczenie NNW

Informujemy, że osoby zainteresowane wykupieniem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą skorzystać z oferty do pobrania.

Więcej informacji na stronie www.bezpieczny.pl

Plany na I zjazd dla studentów I roku studiów w roku akademickim 2016/2017

ZJAZD 1 22-23.10 1 ROK ADMINISTRACJA II STP

ZJAZD 1 22-23.10 1 ROK ADMINISTRACJA

ZJAZD 1 22-23.10 1 ROK BUDOWNICTWO

ZJAZD 1 22-23.10 1 ROK EKONOMIA II STP

ZJAZD 1 22-23.10 1 ROK EKONOMIA

ZJAZD 1 22-23.10 1 ROK FILOLOGIA ANG

ZJAZD 1 22-23.10 1 ROK FILOLOGIA GERM

ZJAZD 1 22-23.10 1 ROK PEDAGOGIKA II stp

ZJAZD 1 22-23.10 1 ROK PEDAGOGIKA

ZJAZD 1 22-23.10 1 ROK PRAWO

ZJAZD 1 22-23.10.16 1 ROK GEODEZJA

Terminarz zjazdów 2016/17 - I rok

Poniżej udostępniamy terminarz zjazdów na rok akademicki 2016/2017 dla studentów I roku studiów.

Biblioteka Główna

Informujemy, że w dniach 30.04-01.05.2016 r. Biblioteka Główna KPSW będzie nieczynna.

Decyzje dotyczące stypendiów

W dniu 30 listopada 2015 r. odbyły się posiedzenia Wydziałowych Komisji Stypendialnych i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Od dnia 5 grudnia 2015 r. można odbierać decyzje dot. stypendiów (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomóg i stypendium rektora dla najlepszych studentów) w Sekcji Stypendiów i Windykacji od pon-pt w godz. 8.00-16.00 w pok. 109 B, I piętro ul. Toruńska 55-57.

Dodatkowe dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się w dniach:

5 grudnia 2015r. (sobota) oraz 12 grudnia 2015r. (sobota) w Sekcji Stypendiów i Windykacji pok. 109 B ul. Toruńska 55-57 w godz. od 10.00-15.00.

Decyzje należy odbierać osobiście!!!

Zbiórka słodyczy

Samorząd Studencki i Studenckie Koło Naukowe "Klinika Prawa" zapraszają wykładowców, pracowników administracyjnych i studentów do wzięcia udziału w świątecznej akcji zbierania słodyczy dla dzieci z ubogich rodzin. Akcja trwa do 19 grudnia (sobota) włącznie. Wszyscy chętni do pomocy mogą wrzucać paczki ze słodyczami do dwóch pojemników ustawiony w budynku B (przy Centrum Obsługi Studenta) oraz w budynku C (portiernia).

Spotkanie Samorządu Studenckiego!

Samorządu Studencki KPSW serdecznie zaprasza wszystkich studentów, a w szczególności starostów, na spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2015 r. (sobota) o godz. 14.30 w s. 105A.

W trakcie spotkanie zostaną poruszone zostaną kwestie związane z bieżącą działalnością naszej Uczelni.

Listy 10% najlepszych studentów na kierunku, którzy mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów

UWAGA STUDENCI!

Listy 10% najlepszych studentów na kierunku, którzy mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

Studenci znajdujący się na listach mają szansę otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2015/2016. Warunkiem jest złożenie wniosku (zał. nr 4) osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w dniach

17-27 października 2015r. w Sekcji Stypendiów i Windykacji (pokój 109B – Toruńska) od pon do pt w godz. 8-16.

Dodatkowe dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:

  • 17.10.2015 (sobota) – 09.00-15.00
  • 24.10.2015 (sobota) – 09.00-15.00

Do wniosku o przyznanie stypendium rektora należy dołączyć 2 egzemplarze oświadczeń dla kwestury z nr konta bankowego (zał. nr 10) oraz oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (zał. nr 9)

Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia na wniosku.

art. 184 ust. 5 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) ,,Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173 (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomoga), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat”.

Program Erasmus+

Studentom wszystkich kierunków przypominamy o możliwości wzięcia udziału w studenckim programie wymian międzyuczelnianych ERASMUS+. Program daje możliwość bezpłatnego studiowania na jednej z zagranicznych uczelni partnerskich, a także odbycia praktyk zagranicznych. Zgłoszenia należy kierować do Działu Współpracy Międzynarodowej, budynek B, 3 piętro, pokój 307. Termin składania podań - 15 Listopad 2015.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2015/2016

Filologia

Prawo

Dużur Kliniki Prawa

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwszy sobotni dyżur Kliniki Prawa, który odbędzie się w dniu 10 października 2015 r. w godz. 10-12 w budynku A, s. 105 (I piętro).

Szkolenie z zakresy Praw Studenta

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl