Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Praktyki

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

ul. Toruńska 55-57, budynek A, piętro I, pok. 105A
85-023 Bydgoszcz

ABC praktyk

 1. Student ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz programami praktyk dla poszczególnych kierunków/specjalności studiów.
 2. Student ma obowiązek zgłosić praktykę w Centrum Obsługi Studenta. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub mailowo, nie później jednak niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.
 3. Zgłoszenie praktyki powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko studenta oraz numer albumu,
  • rok, kierunek i specjalność oraz formę i stopień studiów,
  • nazwę placówki oraz dokładny adres (ulica, kod pocztowy i miejscowość),
  • termin praktyki
 4. Jeśli praktyka odbywa się na terenie Bydgoszczy, Student odbiera dokumenty osobiście w Centrum Obsługi Studenta.
 5. Dokumentację praktyk stanowi dziennik praktyk oraz opinia. W przypadku specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na kierunku pedagogika oraz specjalności nauczycielskiej na kierunku filologia dodatkowo jest to teczka metodyczna.
 6. Zarówno dziennik praktyk, jak i opina powinny być wypełnione na drukach według wzoru KPSW. Wyjątkowo dziennik praktyk może być wykonany samodzielnie, jednak zawierać powinien informacje dotyczące dat, liczby godzin oraz szczegółowy wykaz czynności i własnych uwag/wniosków.
 7. W ciągu 4 tygodni od zakończenia praktyki Student jest zobowiązany dostarczyć (osobiście lub listownie) dokumentację praktyk do opiekuna praktyk lub Centrum Obsługi Studenta.
 8. Dokumentacja praktyk stanowi podstawę zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej. Zaliczenia oraz wpisu do indeksu i okresowej karty osiągnięć studenta dokonują poszczególni kierunkowi opiekunowie praktyk. 
 9. Informacje o dyżurach kierunkowych opiekunów praktyk dostępne są w wirtualnym dziekanacie.
 10. Po uzyskaniu zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej, potwierdzonej wpisem do ISOS, Student zobowiązany jest odebrać swój dziennik praktyk/swoją teczkę metodyczną z Centrum Obsługi Studenta.

Kierunkowi opiekunowie praktyk

 • Prawo - dr  Dariusz Kuberski
 • Administracja - dr Marek Żmuda
 • Ekonomia - dr Beata Bazeli
 • Finanse i rachunkowość - mgr Sylwia Czakowska
 • Budownictwo - dr inż. Lucyna Korona
 • Geodezja i kartografia - dr inż. Jacek Lamparski
 • Informatyka - dr Jan Owedyk
 • Pedagogika (zakres Psychopedagogika) - dr Magdalena Prentka
 • Pedagogika (zakres Reso) - prof. KPSW, dr hab. Małgorzata Muszyńska
 • Pedagogika (zakres EPiW) - dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska
 • Praca socjalna - dr Agata Wesołowska
 • Filologia - dr Joanna Mstowska
 • Pielęgniarstwo - mgr Beata Pawlak

Praktyki dla kierunków

(nie dotyczy studentów kierunku pedagogika zakres edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą pedagogiczną)

 

 • Zespół Szkół Nr 18 w Bydgoszczy zaprasza na praktykę, tel. (052)361 03 91;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 33 zaprasza na praktykę, tel. 523210761;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie filia w Bydgoszczy zaprasza na praktykę. Kontakt w placówce;
 • Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki w Bydgoszczy, zaprasza na praktyką tel.523755405;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "PRZYSTAŃ"- świetlica środowiskowa, Bydgoszcz ul. Noakowskiego 4, kontakt osobisty lub pod nr tel. 506268550;
 • Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy zaprasza na praktykę, kontakt osobisty w placówkach;
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Grudziądzu prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo zaprasza na praktykę. Kontakt osobisty w placówce;
 • Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Osób z Autyzmem i o Cechach Autyzmu przy Towarzystwie Autyzmu w Toruniu zaprasza na praktykę. Kontakt Dyrektor mgr M. Jabłońska tel. 607036648;
 • Bydgoski Oddział Fundacji "Dr Clown" zaprasza na praktykę i wolontariat. Kontakt Alicja Moczulska tel. 603586687;
 • Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy zaprasza na praktykę. Kontakt osobisty w placówce;
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy zaprasza na praktykę. Kontakt osobisty w placówce;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie zaprasza na praktykę, tel. 566861670.
 • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu ul. Nowodworskiego 14-18 w Tucholi zaprasza na praktykę. Kontakt Kierownik Poradni mgr M. Sokołowski tel. 504047049;
 • Krajeński Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków oraz Profilaktyki, Sępólno Krajeńskie, ul Szkolna 8, zaprasza na praktykę. Kontakt Dyrektor mgr M. Sokołowski tel. 504047049;
 • Zespół Szkół nr 27 w Bydgoszczy zaprasza na praktykę, tel. 523722483;
 • Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 64 (Zespół Szkół nr 27, ul. Sardynkowa 7, Bydgoszcz) zaprasza na praktykę;
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministerstwie Sprawiedliwości na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza na praktykę. Informacje w Studium Praktyk Studenckich;
 • Studentów pedagogiki o specjalności poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne zapraszamy na praktyki specjalnościowe w Stowarzyszeniu Antymobbingowym Barbary Grabowskiej w Gdańsku Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy. Kontakt mgr A. Kokot;
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Maluch" we Włocławku zaprasza na praktykę.
 • Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim zaprasza na praktykę;
 • Poszukujemy kandydatów na wychowawców kolonijnych dla Towarzystwa Nasze Szwederowo, w ten spsób można uzyskać zaliczenie praktyki kierunkowej;
 • Poszukujemy wolontariuszy do prac na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, można w ten sposób uzyskać zaliczenie pierwszej praktyki kierunkowej;
 • W ramach prac na rzecz Samorządu Studenckiego KPSW można uzyskać zaliczenie praktyki kierunkowej;
 • W ramach współpracy z Akademickim Radiem Internetowym KPSW MEGAFON można uzyskać zaliczenie praktyki kierunkowej, kontakt z Radiem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; bądź w TV KPSW kontakt w Studium Praktyk Studenckich.
 • Przedszkole KPCK Kacperek, zaprasza na praktykę, można odbyć całość praktyki "przedszkolnej". Kontakt Wicedyrektor ds. Pedagogicznych - mgr Agnieszka Bakalarska, tel 523730254;
 • Przedszkole Nr 4 w Bydgoszczy zaprasza na praktykę, tel. (052) 372 00 09.

 

 • W ramach prac na rzecz Samorządu Studenckiego KPSW, można uzyskać zaliczenie praktyki kierunkowej;
 • Zapraszamy do odbycia praktyki kierunkowej w jednostkach administracyjnych KPSW w Bydgoszczy: Dziale Kształcenia, Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego, Biurze Rekrutacji, Biurze ds. Organizacji Studiów Podyplomowych, Bibliotece, Studium Praktyk Studenckich;
 • Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na praktykę kierunkową,ul Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz tel. 52 554 51 74;
 • GALL-Obsługa Nieruchomości w Bydgoszczy zaprasza na praktykę, tel. 523458768
 • RÖHLIG SUUS Logistics SA Bydgoszcz, ul. Jana Pawła II 66, zaprasza na praktykę kierunkową Kontakt branch manager Jarosław Sala tel. 523429164;
 • Zespół Szkół nr 27 w Bydgoszczy zaprasza na praktykę, tel.523722483;
 • Związek Harcerstwa Polskiego (na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) zaprasza na praktykę, można uzyskać zaliczenie praktyki kierunkowej;
 • Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii Św. Polskich Braci Męczenników, ul Szpitalna 16 w Bydgoszczy zaprasza na praktykę. Można odbyć praktykę kierunkową, kontakt osobisty w placówce;
 • Agencja AchA Public Relations zaprasza na praktykę, Bydgoszcz, ul. Jana III Sobieskiego 5, 85-060 Bydgoszcz, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • Urząd Skarbowy w Mogilnie zaprasza na praktykę, kontakt Naczelnik Urzędu Skarbowego mgr Bartosz Tokarczyk, tel. 52 568-27-27
 • Cywilno Wojskowy Związek Sportowy "ZAWISZA" w Bydgoszczy zaprasza na praktykę, kontakt tel. (052) 588-08-01

 

 • Zespół Szkół Nr 18 w Bydgoszczy zaprasza na praktykę, tel. (052)361 03 91;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 33 zaprasza na praktykę, tel. 523210761;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie filia w Bydgoszczy zaprasza na praktykę. Kontakt w placówce;
 • Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki w Bydgoszczy, zaprasza na praktyką tel.523755405;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "PRZYSTAŃ"- świetlica środowiskowa, Bydgoszcz ul. Noakowskiego 4, kontakt osobisty lub pod nr tel. 506268550;
 • Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy zaprasza na praktykę, kontakt osobisty w placówkach;
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Grudziądzu prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo zaprasza na praktykę. Kontakt osobisty w placówce;
 • Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Osób z Autyzmem i o Cechach Autyzmu przy Towarzystwie Autyzmu w Toruniu zaprasza na praktykę. Kontakt Dyrektor mgr M. Jabłońska tel. 607036648;
 • Bydgoski Oddział Fundacji "Dr Clown" zaprasza na praktykę i wolontariat. Kontakt Alicja Moczulska tel. 603586687;
 • Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy zaprasza na praktykę. Kontakt osobisty w placówce;
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy zaprasza na praktykę. Kontakt osobisty w placówce;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie zaprasza na praktykę, tel. 566861670.
 • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu ul. Nowodworskiego 14-18 w Tucholi zaprasza na praktykę. Kontakt Kierownik Poradni mgr M. Sokołowski tel. 504047049;
 • Krajeński Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków oraz Profilaktyki, Sępólno Krajeńskie, ul Szkolna 8, zaprasza na praktykę. Kontakt Dyrektor mgr M. Sokołowski tel. 504047049;
 • Zespół Szkół nr 27 w Bydgoszczy zaprasza na praktykę, tel. 523722483;
 • Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 64 (Zespół Szkół nr 27, ul. Sardynkowa 7, Bydgoszcz) zaprasza na praktykę;
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministerstwie Sprawiedliwości na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza na praktykę. Informacje w Studium Praktyk Studenckich;
 • Studentów pedagogiki o specjalności poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne zapraszamy na praktyki specjalnościowe w Stowarzyszeniu Antymobbingowym Barbary Grabowskiej w Gdańsku Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy. Kontakt mgr A. Kokot;
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Maluch" we Włocławku zaprasza na praktykę.
 • Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim zaprasza na praktykę;
 • Poszukujemy kandydatów na wychowawców kolonijnych dla Towarzystwa Nasze Szwederowo, w ten spsób można uzyskać zaliczenie praktyki kierunkowej;
 • Poszukujemy wolontariuszy do prac na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, można w ten sposób uzyskać zaliczenie pierwszej praktyki kierunkowej;
 • W ramach prac na rzecz Samorządu Studenckiego KPSW można uzyskać zaliczenie praktyki kierunkowej;
 • W ramach współpracy z Akademickim Radiem Internetowym KPSW MEGAFON można uzyskać zaliczenie praktyki kierunkowej, kontakt z Radiem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; bądź w TV KPSW kontakt w Studium Praktyk Studenckich.

 

 • FSM Polska zaprasza na praktyki można zaliczyć praktykę kierunkową, kontakt Maciej Podraska tel. 52 524-62-50, 793791015;
 • AEGON zaprasza na praktykę, można zaliczyć praktykę kierunkową, kontakt Antoni Linowski 52 3446974;
 • Obiektywne Doradztwo Finansowe, Bydgoszcz, kontakt Seredyński Rafał 605850518;
 • Biuro podróży Magellan, Magdalena Rosła, zaprasza na praktykę, kontakt 523223972;
 • CDT Telecom Consulting Tomasz Cyrankiewicz, Bydgoszcz, zaprasza na praktykę, kontakt osobisty w placówce;
 • RÖHLIG SUUS Logistics SA, Bydgoszcz, ul. Jana Pawła II 66, zaprasza na praktykę kierunkową. Kontakt branch manager Jarosław Sala tel. 523429164;
 • Generali T.U. S.A, Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy, ul Grudziądzka 3, zaprasza na praktykę, kontakt w placówce;
 • Agencja Ubezpieczeń Dominik Baryłka TU Alianz Polska S.A Bydgoszcz, Kujawska 6, zaprasza na praktykę, kontakt w placówce;
 • W ramach prac na rzecz Samorządu Studenckiego KPSW, można zaliczyć praktykę kierunkową.
 • W ramach współpracy z Akademickim Radiem Internetowym KPSW MEGAFON można uzyskać zaliczenie praktyki kierunkowej, kontakt z Radiem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;bądź w TV KPSW kontakt w Studium Praktyk Studenckich.
 • Zapraszamy do odbycia praktyki kierunkowej w jednostce administracyjnej KPSW w Bydgoszczy w Dziale Stypendia, można zaliczyć praktykę kierunkową;
 • Komenda Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego zaprasza na praktykę do działu księgowość oraz działu pozyskiwania środków, można zaliczyć całość praktyk. kontakt Maciej Sas 52 322 20 68, 607 770 730,
 • Agencja AchA Public Relations zaprasza na praktykę, Bydgoszcz, Jana III Sobieskiego 5/9, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • Lauren Peso Polska S.A. Oddział Bydgoszcz zaprasza na praktykę. Kontakt Regionalny Dyrektor Operacyjny Łukasz Krupa: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 511 911 677
 • Urząd Skarbowy w Mogilnie zaprasza na praktykę, kontakt Naczelnik Urzędu Skarbowego mgr Bartosz Tokarczyk, tel. 52 568-27-27
 • Cywilno Wojskowy Związek Sportowy "ZAWISZA" w Bydgoszczy zaprasza na praktykę, kontakt tel. (052) 588-08-01

 

 • Zapraszamy na praktykę i wolontariat do Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, prowadzenie zajęć językowych dla wychowanków placówek, kontakt mgr A. Świderska-Kozak;
 • Zapraszamy na wolontariat do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, nauka języka i prowadzenie szkoleń dla młodzieży, kontakt 52 3630464;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy zaprasza na praktykę (prowadzenie kursu języka) w ramach realizacji programu "Wspólna Sprawa", kontakt P. Krystyna Polek tel. 523604300;
 • Zapraszamy na praktykę i wolontariat do Jednostki Wojskowej nr 1189, prowadzenie zajęć językowych, kontakt mgr A. Świderska-Kozak;
 • Oponeo.pl S.A zaprasza na praktykę w dziale e-commerce, studentów folologii angielskiej i hiszpańskiej. Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
 • Zapraszamy na praktykę tłumaczeniową do Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, kontakt Maciej Sas 52 322 20 68, 607 770 730;
 • W ramach prac na rzecz Samorządu Studenckiego KPSW, można zaliczyć praktykę kierunkową;
 • W ramach współpracy z Akademickim Radiem Internetowym KPSW MEGAFON można uzyskać zaliczenie praktyki kierunkowej, kontakt z Radiem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;bądź w TV KPSW kontakt w Studium Praktyk Studenckich;
 • Agencja AchA Public Relations zaprasza na praktykę, Bydgoszcz, ul. Świętojańska, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Praktyki odbywają się w ramach ćwiczeń terenowych w miesiącach czerwiec-lipiec. Szczegółowe informacje u Kierunkowego opiekuna praktyk

Praktyki rozpoczynają się po IV semestrze studiów. Szczegółowe informacje u Kierunkowego opiekuna praktyk.

 • Istnieje możliwośc zrealizownia praktyk w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "LECH", Kontakt mgr inż S. Kosik.

 

Praktyki rozpoczynają się po IV semestrze studiów. Szczegółowe informacje u Kierunkowego opiekuna praktyk dr Jana Owedyka.

 • Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Laura Gielewska
  www.psinf.com/Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. kom. 739 062 579
  ul. Kruczkowskiego 1 lok. 21
  85-126 Bydgoszcz
   
 • FIRMA NETCONSOL
  ul. Bydgoskich Olimpijczyków 6C/9
  85-796 Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
  Telefon komórkowy
  +48 503 536 295
   
 • EMP - MICHAŁ SANDER
  Firma EMP - MICHAŁ SANDER została zarejestrowana w mieście Bydgoszcz na OKÓLNA 3 lok. 9.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl