Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Samorząd Studencki

Studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy tworzą Samorząd Studencki, który wyłania się w uczelnianych wyborach (wszyscy studenci dzienni i zaoczni mają prawo głosu). Samorząd Studencki informuje na bieżąco studentów o swojej działalności, bierze udział w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących studentów KPSW. Spośród siebie wyłania Przewodniczącego, przedstawiciela do Senatu KPSW oraz do Komisji Stypendialnej i Dyscyplinarnej, organizuje życie kulturalne studentów na Uczelni.

Samorząd Studencki Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy narodził się wraz z Uczelnią. Został on powołany przez studentów i dla studentów. Przed pierwszymi członkami Samorządu stało poważne zadanie stworzenia regulaminów i ukształtowania struktury Samorządu. Wywiązali się z tego bardzo rzetelnie. Teraz, po dziesięciu latach funkcjonowania Samorządu, liczy on kilkanaście osób, a chętnych do współpracy przybywa z każdym rokiem akademickim. Pracę całości zespołu koordynuje Przewodniczący Samorządu przy współpracy z Przewodniczącymi poszczególnych wydziałów.

W strukturze samorządu istotną rolę pełnią Zarząd i Rada Studentów. W biurze Samorządu odbywają się zebrania, na których omawiane są sprawy studentów - tutaj też pełnione są dyżury, podczas których członkowie Samorządu czekają na studentów mających problemy lub ciekawe pomysły. Do tej pory udało się zrealizować kilka z nich m.in. aktywnie wspieraliśmy najbardziej potrzebujących organizując akcje charytatywne "Gwiazdka" i "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", współorganizowaliśmy Otrzęsiny Studenckie oraz Kulturalia i JK Festiwal. Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w pracę Samorządu Studenckiego!!! Pamiętaj, robiąc coś dla studenta, robisz to dla siebie!!!

 
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego:

Przewodnicząca:

Katarzyna Glazik
e-mail: samorzad@kpsw.edu.pl, k.glazik@kpsw.edu.pl

tel. 663 970 754

 

Wiceprzewodniczący:
Anna Tabuła

e-mail: samorzad@kpsw.edu.pl

 

Sekretarz:
Jakub Jaskólski

e-mail: samorzad@kpsw.edu.pl

 

Po indywidualnym umówieniu.
 
Siedziba Samorządu Studenckiego KPSW znajduje się przy ul. Toruńskiej 55-57, budynek A, pokój 19A (parter).

 

  1. Kodeks Etyki Studenta
    2. Regulamin Samorządu Studenckiego KPSW

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl