Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Zobacz: ADMINISTRACJA studia magisterskie


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

SPECJALISTA W SEKCJI ROZLICZEŃ WYDZIAŁU INWESTYCJI BUDOWLANYCH (1660)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-19
Oferta ważna do:
2023-05-31
Wynagrodzenie brutto: od 4 150 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wykształcenie wyższe; - staż pracy udokumentowane przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe; - obywatelstwo polskie; - umiejętność biegłej obsługi komputera - pakietu Microsoft Office; Wymagania preferowane: - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. - znajomość czytania dokumentacji technicznej; - posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE wydane przez ABW lub SKW lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie poszerzonego postepowania sprawdzającego; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów; - odporność na stres dokładność, terminowość; - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.
Pracodawca:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
SAMODZIELNY REFERENT SEKCJI OPERACYJNEJ WYDZIAŁU KOORDYNACJI I ANALIZ (NR 1476)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-04
Oferta ważna do:
2023-05-31
Wynagrodzenie brutto: od 3 650 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wykształcenie minimum średnie, - ogólny staż pracy - 4 lata, - znajomość zasad gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej, - znajomość zasad, ukompletowania jednostki wojskowej, a w tym typowania osób na przydziały mobilizacyjne, - znajomość prowadzenia ewidencji osób biorących udział w konflikcie oraz prowadzenia ewidencji kart i tabliczek tożsamości, - umiejętność planowania i organizacji pracy, - odporność ma stres, dokładność, terminowość. Wymagania preferowane: - wykształcenie wyższe, ogólny staż pracy 2 lata, - staż pracy na podobnym stanowisku potwierdzony świadectwami pracy, - znajomość aplikacji MU-143 (ewidencja kart i tabliczek tożsamości ), - znajomość zasad Wojennego Systemu Dowodzenia, - znajomość zasad reagowania w ramach wystąpienia sytuacji kryzysowej obowiązujących w resorcie obrony narodowej, - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, - dodatkowym atutem doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.
Pracodawca:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
POMOC ADMINISTRACYJNA

Miejscowość
Osielsko - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-08
Oferta ważna do:
2023-06-06
Stypendium brutto: 1 565 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wykształcenie: średnie, wyższe
Pracodawca:
kontakt przez PUP
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA (NR 1731)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-06-12
Oferta ważna do:
2023-06-07
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - Znajomość przepisów ustaw: o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o publicznym transporcie zbiorowym, o transporcie drogowym, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej - Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - Umiejętność stosowania prawa w praktyce - Umiejętność redagowania pism urzędowych - Niezbędne kompetencje: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja, asertywność - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
PRACOWNIK BIUROWY (NR 1560)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-06-01
Oferta ważna do:
2023-06-12
Wynagrodzenie brutto: od 3 648 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziana znajomość j. niemieckiego, angielskiego lub ukraińskiego, mile widziane prawo jazdy kat. B
Pracodawca:
MK LIDERCONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Miejscowość
Osielsko - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-08
Oferta ważna do:
2023-06-25
Stypendium brutto: 1 565 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wykształcenie średnie lub wyższe. Obsługa komputera, maila, portali aukcyjnych, np. Allegro, OLX, obsługa Social Media - mile widziane. J. angielski (podstawy). Inne: rzetelność, dokładność, kultura osobista, punktualność
Pracodawca:
kontakt przez PUP
POMOC BIUROWA

Miejscowość
Lipniki - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-08
Oferta ważna do:
2023-06-25
Stypendium brutto: 1 565 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Pracodawca:
kontakt przez PUP
SEKRETARKA

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-08
Oferta ważna do:
2023-06-26
Stypendium brutto: 1 565 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, znajomość pakietu office, kierunek - administracja, ekonomia, prawo
Pracodawca:
kontakt przez PUP
ARCHIWISTA/STARSZY ARCHIWISTA (NR 1751)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-07-15
Oferta ważna do:
2023-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania niezbędne na danym stanowisku: 1. wykształcenie historyczne o specjalności archiwistyka archiwistyka, 2. znajomość zadań statutowych IPN, 3. znajomość struktury organizacyjnej IPN, 4. znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 5. znajomość ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 6. znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją, 7. dostęp do informacji niejawnych lub gotowość poddania się niezbędnej procedurze, 8. umiejętność obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Access), 9. dobra organizacja pracy, 10. wysoka kultura osobista, 11. obywatelstwo polskie, 12. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem: 1. wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL, 2. znajomość języków obcych (preferowane: angielski, niemiecki, rosyjski), 3. doświadczenie w pracy w archiwum, 4. dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych.
Pracodawca:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W GDAŃSKU
SEKRETARZ/SEKRETARKA

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-08
Oferta ważna do:
2023-07-01
Stypendium brutto: 1 565 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
INFORMATYCZNE, PRACA W GRUPIE, RZETELNOŚĆ, PUNKTUALNOŚĆ
Pracodawca:
kontakt przez PUP

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl