Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja europejska

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• prawa i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem administracji UE
• sporządzania i obiegu dokumentów, procedur prowadzenia postępowań wyjaśniających i wydawania decyzji
• nadzoru pracy urzędniczej w administracji publicznej i gospodarczej zarówno w kraju, jak również w instytucjach UE
• programów i funduszy UE
• europejskiego systemu ochrony praw człowieka i obywatela oraz samorządu terytorialnego i regionalizmu w Europie

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: urzędach administracji instytucji UE, urzędach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach współpracujących z UE lub pozyskujących środki unijne

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl