Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja gospodarcza

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• nauk o administracji• organizacji i funkcjonowania nowoczesnego biznesu oraz stosowania zaawansowanych technik administracyjno-zarządczych
• oceny ryzyka związanego z gospodarowaniem
• międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz europejskich instytucji ekonomicznych
• efektywnego inwestowania na rynkach finansowych
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych w celu rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych w sferze gospodarki
• bycia liderem oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólne zadania
• prognozowania przebiegu spraw administracyjnych z wykorzystaniem standardowych procedur prawno-administacyjnych
• psychologii oraz negocjacji i mediacji• prawa handlowego w administracji, prawa własności przemysłowej i rachunkowości


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w
: urzędach administracji rządowej i samorządowej, urzędach administracji skarbowej i celnej, agendach wspomagających pozyskiwanie funduszy unijnych, działach administracyjnych firm, własnej firmie, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych 

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl