Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja publiczna

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• nauk o administracji
• ubezpieczeń społecznych, ochrony i przetwarzania danych, public relations w administracji
• znajomości zagadnień prawa administracyjnego, podatkowego, skarbowego i karnego
• regulacji finansów publicznych oraz systemu naliczania opłat lokalnych i podatkowych
• nowoczesnych narzędzi administrowania oraz psychologii, etyki, negocjacji i mediacji
• efektywnego postępowania z interesariuszami urzędów (w tym urzędów skarbowych) i instytucji
• analizy sposobów załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych w celu rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych oraz interpretacji obowiązujących przepisów prawa podatkowego
• uprawnień organów skarbowych w Polsce
• rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w:
urzędach wojewódzkich i miejskich, urzędach gminy, starostwach, urzędach statystycznych, urzędach skarbowych, izbach skarbowych, administracji celnej, wszelkiego rodzaju instytucjach i jednostkach publicznych

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl