Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• nauk o administracji
• systemu wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
• Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru zastawów, ksiąg wieczystych i hipotek oraz statusu prawnego urzędnika sądowego
• stosowania prawa i postępowania przed sądem, mediacji w postępowaniach sądowych oraz sporządzania pism procesowych
• prawnych aspektów funkcjonowania pomocy penitencjarnej
• instytucji świadczących pomoc osadzonym opuszczającym zakład karny
• postępowania sądowo-administracyjnego


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w
: wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat), organach administracji rządowej i samorządowej, strukturach gospodarki narodowej, jednostkach penitencjarnych, instytucjach społecznych i socjalnych, organach administracji skarbowej, policji, służbach mundurowych, innych agendach państwowych i instytucjach UE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl