Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja w służbie zdrowia

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• organizacji i funkcjonowania instytucji zdrowia publicznego, systemu ubezpieczeń społecznych oraz zasad finansowania świadczeń zdrowotnych
• orientacji w prawnych aspektach funkcjonowania ochrony zdrowia oraz zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, a także metod pomiaru i oceny stanu zdrowia
• stosowania nowoczesnych narzędzi administrowania
• komunikowania się ze współpracownikami, interesariuszami i pacjentami, wykorzystując nowoczesne techniki
• podstawy marketingu i public relations z zastosowaniem ich w warunkach rynkowych

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w:
 działach administracji szpitali, przychodni lekarskich, ośrodkach zdrowia, NFZ

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl