Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• nauk o administracji bezpieczeństwa wewnętrznego
• kryminalistyki, securitologii i zarządzania w sytuacjach kryzysowych
• organizacji i taktyki działań ochrony osób i mienia
• stosowania narzędzi walki z przestępczością i szeroko pojętymi zagrożeniami
• podejmowania decyzji, wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz współpracy i działania w grupie
• prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń i prawa policyjnego
• znajomości przepisów regulujących działalność służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego
• regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji danych niejawnych

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w
: administracji samorządowej i rządowej, jednostkach zarządzania kryzysowego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, formacjach ochrony osób i mienia

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl