Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

E - administracja

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
    • zasad pracy organów administracji publicznej w środowisku wirtualnym,
    • metodyki wykorzystania narzędzi informatycznych i nowych technologii w komunikacji z obywatelami,
    • zasad i uwarunkowań załatwiania spraw administracyjnych w trybie elektronicznym,
    • dostępności elektronicznych usług publicznych,
    • rodzajów i zasad świadczenia elektronicznych usług publicznych,
    • zasad obiegu dokumentów w trybie elektronicznym,
    • form działania administracji i skuteczności prawnych dokonywanych drogą elektroniczną

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w:
urzędach wojewódzkich i miejskich, urzędach gminy, starostwach, urzędach statystycznych, urzędach skarbowych, izbach skarbowych, administracji celnej, wszelkiego rodzaju instytucjach i jednostkach publicznych

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl