Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Organizacja i zarządzanie w administracji

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• nauk o administracji
• organizacji i zarządzania w administracji publicznej i niepublicznej
• praktycznego zarządzania kompetencjami personalnymi i społecznymi
• komunikacji i prowadzenia dialogu z interesariuszami administracji z zachowaniem najwyższych standardów relacji międzyludzkich i etyki zawodowej
• używania technik negocjacji i mediacji
• stosowania zasady protokołu i savoir-vivre w działalności administracyjnej
• wykorzystywania aparatu badawczego i narzędzi zmiany społecznej współczesnej socjologii organizacji w praktyce urzędniczej


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: urzędach administracji rządowej i samorządowej, urzędach administracji skarbowej i celnej, działach administracyjnych firm, działach kadrowych, własnej firmie, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl