Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pracownik w służbach mundurowych

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
    • struktury i organizacji instytucji mundurowych,
    • norm prawnych i etycznych organizujących instytucje mundurowe,
    • teorii i praktyki funkcjonowania formacji mundurowych,
    • czynności  taktyczno-kryminalnych,  administracyjno-porządkowych oraz dochodzeniowo-śledczych,
    • użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
    • profilowania kryminalnego i analizy śledczej,
    • podstaw pierwszej pomocy i ratownictwa

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w:
Wojsku, policji, straży granicznej, służbie więziennej, straży pożarnej, organizacjach i instytucjach cywilnych prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa i obronności, strukturach administracji rządowej i samorządowej.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl