Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Budownictwo

Po ukończeniu kierunku BUDOWNICTWO zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• budownictwa ogólnego, energooszczędnego oraz problematyki związanej z rewitalizacją obiektów budowlanych
• projektowania konstrukcji w obszarze statyki i mechaniki budowli
• stosowania na całym świecie z uwzględnieniem możliwości użytkowania wybranych materiałów budowlanych dla zróżnicowanych stref klimatycznych
• podstaw wykonawstwa obiektów budowlanych, mieszkaniowych, przemysłowych, projektowania obiektów budowlanych
• kierowania zespołami ludzkimi oraz produkcją, stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w wykonawstwie i projektowania obiektów budowlanych, a także wytwarzania materiałów budowlanych

Absolwent po zakończeniu studiów I stopnia, może ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych, w zakresie przewidzianym przepisami Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia te pozwalają mu kierować realizacją obiektów budowlanych o określonych w przepisach gabarytach.

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Zobacz: BUDOWNICTWO studia magisterskie


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

MALARZ BUDOWLANY (NR 0029)

Miejscowość
Zamość - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-02
Oferta ważna do:
2023-02-01
Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
8
Wykształcenie:
zasadnicze branżowe
Wymagania:
doświadczenie zawodowe mile widziane, wymagana znajomość j. polskiego: w mowie: A1 - początkujący, w piśmie: A1 - początkujący
Pracodawca:
HORTUS MICHAŁ LEWANDOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REFERENT DS. REALIZACJI INWSETYCJI (NR 0338)

Miejscowość
Solec Kujawski - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-03-01
Oferta ważna do:
2023-02-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, techniczne
Wymagania:
znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe o kierunku budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewne, doświadczenie zawodowe: w przypadku wykształcenia wyższego co najmniej roczny staż pracy, w przypadku wykształcenia średniego 2 letni staż pracy, znajomość zasad wyceny robót budowlanych i posługiwania się oprogramowaniem kosztorysowym, znajomość regulacji prawnych z zakresu prawo zamówień publicznych, posiadanie doświadczenia zawodowego w realizacji inwestycji,
Pracodawca:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO SEKCJI PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA WYDZIAŁU INWESTYCJI BUDOWLANYCH (NR 0312)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-03-01
Oferta ważna do:
2023-02-20
Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wykształcenie minimum średnie; - staż pracy 3 lata - udokumentowany praktyką zawodową w branży budowlanej lub pokrewnej; - ukończenie kursu kwalifikowanego z zakresu kosztorysowania potwierdzone certyfikatem; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint oraz programów do kosztorysowania; - umiejętność czytania dokumentacji technicznej; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów; - posiadanie uprawnień budowlanych; - odporność ma stres, dokładność, terminowość oraz komunikatywność; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków. Wymagania preferowane: - wykształcenie wyższe techniczne (branży budowlanej lub pokrewnej); - staż pracy - 1 rok; - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej; - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - znajomość ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych.
Pracodawca:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl