Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Budownictwo drogowe

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• nowoczesnego projektowania dróg, ulic i skrzyżowań oraz ich eksploatacji i utrzymania
• nadzorowania robót budowlanych, kierowania nimi, a także rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych w obszarze budownictwa drogowego
• stosowania wiedzy z obszaru inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz z obszaru materiałów i technologii do budowy i utrzymania obiektów drogowych
• technik badania i monitorowania stanu technicznego dróg, autostrad

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w:
przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego, robót drogowych, zarządach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, wytwórniach materiałów dla drogownictwa, na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie drogownictwa w jednostkach samorządu terytorialne-go, pracowniach projektowych

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl