Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Budownictwo ogólne

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• budownictwa ogólnego, energooszczędnego oraz problematyki związanej z rewitalizacją obiektów budowlanych
• projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, kosztorysowania robót budowlanych, technologii i organizacji budownictwa
• kierowania zespołami i firmą budowlaną
• wytwarzania, właściwości oraz doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz doboru i stosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w
: biurach i pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach materiałów budowlanych, własna działalność gospodarcza, organizacjach gospodarczych, instytucjach nadzorczych, administracji państwowej i samorządowej, spółdzielniach mieszkaniowych, zarządach spółek związanych z budownictwem

 

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl