Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Rewitalizacja obiektów budowlanych

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• projektowania złożonych konstrukcji betonowych i metalowych oraz zaawansowanych procesów technologicznych
• metod oceny efektywności inwestycji modernizacyjnych i analiz ekonomicznych inwestycji oraz zagadnień związanych z realizacją, utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych
• zasad projektowania obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię, również z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii
• prowadzenia inwestycji, organizowania produkcji elementów budowlanych, współdziałania w projektowaniu obiektów budowlanych, kierowania działalnością produkcyjną, usługową i handlową w branży budowlanej oraz nadzoru wykonawstwa budowlanego

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: przedsiębiorstwach zajmujących się oceną stanu technicznego obiektu lub jego elementów, opracowywaniem algorytmów modernizacji, konserwacji i naprawy elementów, przedsiębiorstwach specjalistycznych lub ogólnobudowlanych wykonujących prace remontowe i modernizacyjne obiektów starych (w tym zabytkowych), administracji państwowej i samorządowej, spółdzielniach mieszkaniowych, własnej działalności gospodarczej

Dlaczego warto wybrać moduł z tego zakresu
: Wymagania Unii Europejskiej: przepisy unijne narzuciły obowiązek przeprowadzania na terenie UE okresowych przeglądów obiektów budowlanych, np. budynków mieszkalnych co 50 lat. Przeglądy te mają objąć nie tylko stan techniczny obiektów, ale i tak zwane „kryteria użytkowalności obiektu”. W przypadku budynków mieszkalnych kryteria te obejmują między innymi: walory użytkowe, higieniczne, zdrowotne, ochronę przed hałasem, drganiami, zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności pomieszczeń, odpowiednią izolacyjność cieplną, estetykę itp. W najbliższym czasie rewitalizacją objętych zostanie w Polsce nie tylko milion budynków, ale i całe dzielnice czy miasta w zakresie zagospodarowania przestrzenne

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl