Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Technologia i organizacja budownictwa

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych
• kierowania wszelką działalnością produkcyjną, usługową i handlową w branży budowlanej
• znajomości najnowszych na rynku maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w budownictwie
• technologii produkcji materiałów i wyrobów budowlanych oraz nowoczesnych technik łączenia poszczególnych elementów w trakcie procesu budowy obiektów
• wykonywania harmonogramów oraz kosztorysów robót budowlanych i korzystania w tym obszarze z dostępnego na rynku oprogramowania komputerowego

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: przedsiębiorstwach budowlanych, własnej działalności gospodarczej, organizacjach gospodarczych, instytucjach nadzorczych, administracji państwowej i samo-rządowej, spółdzielniach mieszkaniowych, zarządach spółek związanych z budownictwem

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl