Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Filologia

Po ukończeniu kierunku FILOLOGIA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• zaawansowanej znajomości wybranego języka obcego• naturalnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach społecznych i zawodowych
• kultury, historii i literatury obszaru językowego specjalności głównej
• praktycznej znajomości drugiego języka
• zaawansowanej znajomości trzeciego języka w przypadku skorzystania z możliwości wyboru drugiej specjalności


Moduły kształcenia wybierane w ramach studiów rozszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze przekładu ustnego i pisemnego, specjalistycznych dziedzin biznesu, języków, kultury i historii krajów wschodu, działalności turystycznej oraz pisania, redagowania i tłumaczenia na potrzeby nowych mediów i rozrywki interaktywnej.

Moduły: Translatoryka - biznes - nowe media, Kultura - biznes - turystyka oraz nowy moduł w ofercie edukacyjnej - Studia orientalne - zostały utworzone jako odpowiedź na zmieniające się warunki współczesnego rynku pracy. Ich celem jest przekazanie absolwentowi wiedzy, umiejętności i kompetencji, które zapewnią mu konkurencyjne kwalifikacje i pozycję w rozwoju kariery zawodowej. Nacisk kładziemy na kształcenie umiejętności praktycznych na podstawie solidnych fundamentów wiedzy teoretycznej.

 

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl