Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Filologia

Po ukończeniu kierunku FILOLOGIA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• zaawansowanej znajomości wybranego języka obcego• naturalnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach społecznych i zawodowych
• kultury, historii i literatury obszaru językowego specjalności głównej
• praktycznej znajomości drugiego języka
• zaawansowanej znajomości trzeciego języka w przypadku skorzystania z możliwości wyboru drugiej specjalności


Moduły kształcenia wybierane w ramach zakresu rozszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze przekładu ustnego i pisemnego, specjalistycznych dziedzin biznesu, działalności turystycznej oraz pisania, redagowania i tłumaczenia na potrzeby nowych mediów i rozrywki interaktywnej.

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 


Moduły kształcenia

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka hiszpańskiego.

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka niemieckiego.

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego.

Absolwent posiada wiedzę na temat podstaw adresowania w sieciach komputerowych, podstaw budowy i konfiguracji lokalnych oraz rozległych sieci komputerowych, posiada umiejętność zaprojektowania, budowy, adresowania i konfiguracji prostych sieci komputerowych (lokalnych oraz rozległych).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka biznesu.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka tekstów medycznych.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka prawniczego oraz posiada podstawową znajomość głównych zasad systemu prawa anglosaskiego.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka wybranych dziedzin nauk technicznych.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl