Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Filologia angielska

 

 Studiując Filologię angielską zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego
 • umiejętności językowych pozwalających na skuteczną ustną i pisemną komunikację w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • struktur gramatycznych, słownictwa, idiomu i fonetyki języka angielskiego
 • myślenia krytycznego, teorii i technik analizy i interpretacji tekstów kultury i literatury
 • podstawowej wiedzy związanej z technikami i warsztatem tłumaczeń ustnych i pisemnych
 • sprawnego posługiwania się narzędziami multimedialnymi
 • znajomości zagadnień dotyczących komunikacji społecznej, public relations oraz zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi
 • praktycznej znajomości drugiego, wybranego języka (do wyboru język rosyjski, hiszpański, niemiecki)

Filologia angielska moduł Translatoryka - biznes - nowe media
Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • naturalnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów z dziedzin biznesu, reklamy, kultury oraz tekstów literackich
 • lokalizacji oprogramowania, gier komputerowych i innych form rozrywki interaktywnej
 • pisania i tłumaczenia na potrzeby nowych mediów: portali społecznościowych, serwisów informacyjnych, cyfrowych środków masowego przekazu, itp.
 • metod analizy semiotycznej i humanistyki cyfrowej
 • podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • instytucje edukacyjne, oświatowe, kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • międzynarodowe korporacje
 • przedsiębiorstwa zajmujące się handlem międzynarodowym
 • firmy zorientowane na współpracę z zagranicą
 • międzynarodowe spółki joint-venture
 • instytucje międzynarodowe wymagające pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty
 • agencje reklamowe i promocyjne, firmy public relations
 • krajowe i międzynarodowe organizacje turystyczne, biura podróży
 • firmy transportowe
 • agencje tłumaczeniowe
 • wydawnictwa książkowe i prasowe
 • środki masowego przekazu, portale informacyjne i internetowe

Filologia angielska moduł Studia orientalne
Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • naturalnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • wybranego języka orientalnego  – nauka języka japońskiego lub chińskiego jako drugiego języka specjalności w podwójnym wymiarze godzin!
 • kultury i literatury orientalnego kraju drugiego języka specjalności
 • historii, geografii i gospodarki orientalnego kraju drugiego języka specjalności
 • tłumaczenia pisemnego z dziedzin biznesu, reklamy, kultury, oraz tekstów literackich
 • podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • instytucje edukacyjne, oświatowe, kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • wielonarodowe korporacje
 • przedsiębiorstwa zajmujące się handlem światowym
 • firmy zorientowane na współpracę z krajami dalekiego wschodu
 • korporacje wywodzących się z kręgu kultur azjatyckich
 • instytucje międzynarodowe wymagające pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty
 • agencje reklamowe i promocyjne
 • firmy public relations
 • krajowe i międzynarodowe organizacje turystyczne
 • biura podróży
 • firmy transportowe
 • biura tłumaczeń
 • przedsiębiorstwa handlowe i usługowe

Filologia angielska moduł Kultura - biznes - turystyka
Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • naturalnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • kultury, historii i literatury krajów angielskiego obszaru językowego
 • organizacji rynku turystycznego i biur podróży
 • prawa turystycznego
 • teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym
 • podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • instytucje edukacyjne, oświatowe, kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • wielonarodowe korporacje
 • przedsiębiorstwa zajmujące się handlem międzynarodowym
 • firmy zorientowane na współpracę z zagranicą
 • międzynarodowe spółko joint-venture
 • instytucje międzynarodowe wymagające pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty
 • agencje reklamowe i promocyjne
 • firmy public relations
 • krajowe i międzynarodowe organizacje turystyczne
 • biura podróży
 • firmy transportowe
 • biura tłumaczeń
 • przedsiębiorstwa handlowe i usługowe
   

 

Zasady Rekrutacji

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl