Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Filologia angielska

Absolwent posiada wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Posiada umiejętności językowe w zakresie fonetyki, pisania, czytania, konwersacji i struktur. Zna gramatykę wybranego języka. Ma on również podstawową wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki nauczania danego języka obcego. Sprawnie posługuje się narzędziami multimedialnymi. Zna zagadnienia dotyczące komunikacji społecznej, public relations oraz zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi. Ponadto absolwent posiada praktyczną znajomość drugiego, wybranego języka (do wyboru język rosyjski, hiszpański, niemiecki), co oznacza, że wykazuje umiejętność czytania, pisania, i rozumienia tekstów oraz posiada kompetencje komunikacyjne. Biegła znajomość języka w powiązaniu ze znajomością realiów społeczno-kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego powoduje, iż absolwent potrafi zaistnieć na rynku pracy.

Filologia angielska Translatoryka - biznes - nowe media
Po ukończeniu modułu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• zaawansowanej znajomości języka angielskiego
• naturalnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach społecznych i zawodowych
• tłumaczenia pisemnego tekstów z dziedzin biznesu, reklamy, kultury, oraz tekstów literackich
• lokalizacji oprogramowania, gier komputerowych i innych form rozrywki interaktywnej
• pisania i tłumaczenia na potrzeby nowych mediów: portali społecznościowych, serwisów informacyjnych, cyfrowych środków masowego przekazu, itp.
• metod analizy semiotycznej i humanistyki cyfrowej
• podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji


Po ukończeniu modułu możesz pracować m. in. w: instytucjach edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, instytucjach rządowych i samorządowych, wielonarodowych korporacjach, instytucjach międzynarodowych wymagających pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty, firmach z branży IT, agencjach tłumaczeniowych, wydawnictwach książkowych i prasowych, środach masowego przekazu, portalach informacyjnych i internetowych, agencjach reklamowych i promocyjnych, firmach public relations, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Możesz również prowadzić własną firmę.

Filologia angielska Studia orientalne - NOWOŚĆ

Po ukończeniu modułu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• zaawansowanej znajomości języka angielskiego
• naturalnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach społecznych i zawodowych
• wybranego języka orientalnego  – nauka języka japońskiego lub chińskiego jako drugiego języka specjalności w podwójnym wymiarze godzin!
• kultury i literatury orientalnego kraju drugiego języka specjalności
• historii, geografii i gospodarki orientalnego kraju drugiego języka specjalności
• tłumaczenia pisemnego z dziedzin biznesu, reklamy, kultury, oraz tekstów literackich
• podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji


Po ukończeniu modułu możesz pracować m. in. w:  instytucjach edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, instytucjach rządowych i samorządowych, wielonarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach zajmujących się handlem światowym, firmach zorientowanych na współpracę z krajami dalekiego wschodu, korporacjach wywodzących się z kręgu kultur azjatyckich, instytucjach międzynarodowych wymagających pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty, agencjach reklamowych i promocyjnych, firmach public relations, krajowych i międzynarodowych organizacjach turystycznych, biurach podróży, firmach transportowych, biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Możesz również prowadzić własną firmę.

Filologia angielska Kultura - biznes - turystyka
Po ukończeniu modułu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• zaawansowanej znajomości wybranego języka
• naturalnego posługiwania się językiem specjalności w sytuacjach społecznych i zawodowych
• kultury, historii i literatury krajów wybranej specjalności
• organizacji rynku turystycznego i biur podróży
• prawa turystycznego
• teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym
• podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji


Po ukończeniu modułu możesz pracować m. in. w:
instytucjach edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, instytucjach rządowych i samorządowych, wielonarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach zajmujących się handlem międzynarodowym, firmach zorientowanych na współpracę z zagranicą, międzynarodowych spółkach joint-venture, instytucjach międzynarodowych wymagających pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty, agencjach reklamowych i promocyjnych, firmach public relations, krajowych i międzynarodowych organizacjach turystycznych, biurach podróży, firmach transportowych, biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Możesz również prowadzić własną firmę.

 

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl