Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Filologia hiszpańska

Absolwent posiada znajomość języka hiszpańskiego w zakresie wszystkich umiejętności (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) i funkcji językowych na poziomie zbliżonym do tzw. „rodzimego użytkownika języka”. Zna historię, kulturę i literaturę hiszpańską; wykazuje znajomość realiów krajów hiszpańskiego obszaru językowego. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi środkami przekazu informacji. Zna zagadnienia komunikacji społecznej, public relations oraz sposoby zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi. Ponadto absolwent posiada praktyczną znajomość drugiego, wybranego języka (do wyboru język angielski, rosyjski, niemiecki), co oznacza, że wykazuje umiejętność czytania, pisania, i rozumienia tekstów oraz posiada kompetencje komunikacyjne. Ma podstawową wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki języka hiszpańskiego. Biegła znajomość języka w powiązaniu ze znajomością realiów społeczno-kulturowych krajów hiszpańskiego obszaru językowego powoduje, iż absolwent potrafi zaistnieć na rynku pracy.

 

Filologia hiszpańska Kultura - biznes - turystyka
Po ukończeniu modułu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• zaawansowanej znajomości wybranego języka
• naturalnego posługiwania się językiem specjalności w sytuacjach społecznych i zawodowych
• kultury, historii i literatury krajów wybranej specjalności
• organizacji rynku turystycznego i biur podróży
• prawa turystycznego
• teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym
• podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji


Po ukończeniu modułu możesz pracować m. in. w: instytucjach edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, instytucjach rządowych i samorządowych, wielonarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach zajmujących się handlem międzynarodowym, firmach zorientowanych na współpracę z zagranicą, międzynarodowych spółkach joint-venture, instytucjach międzynarodowych wymagających pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty, agencjach reklamowych i promocyjnych, firmach public relations, krajowych i międzynarodowych organizacjach turystycznych, biurach podróży, firmach transportowych, biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Możesz również prowadzić własną firmę.

 

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl