Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Filologia hiszpańska

Studiując Filologię hiszpańską zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

          • umiejętności językowych pozwalających na skuteczną ustną i pisemną komunikację w sytuacjach społecznych i zawodowych
          • struktur gramatycznych, słownictwa, idiomu i fonetyki języka hiszpańskiego
          • znajomości historii, kultury i literatury hiszpańskiej
          • znajomości realiów krajów hiszpańskiego obszaru językowego
          • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji
          • znajomości zagadnień komunikacji społecznej, public relations oraz sposobów zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi
          • praktycznej znajomości drugiego, wybranego języka (do wyboru język angielski, rosyjski, niemiecki),
          • wiedzy i umiejętności związanych z technikami i warsztatem tłumacza

Moduł Translatoryka - biznes - nowe media
Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • zaawansowanej znajomości języka wybranego zakresu studiów
 • naturalnego posługiwania się językiem zakresu w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów z dziedzin biznesu, reklamy, kultury oraz tekstów literackich
 • lokalizacji oprogramowania, gier komputerowych i innych form rozrywki interaktywnej
 • pisania i tłumaczenia na potrzeby nowych mediów: portali społecznościowych, serwisów informacyjnych, cyfrowych środków masowego przekazu, itp.
 • metod analizy semiotycznej i humanistyki cyfrowe
 • podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • instytucje edukacyjne, oświatowe, kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • międzynarodowe korporacje
 • przedsiębiorstwa zajmujące się handlem międzynarodowym
 • firmy zorientowane na współpracę z zagranicą
 • międzynarodowe spółki joint-venture
 • instytucje międzynarodowe wymagające pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty
 • agencje reklamowe i promocyjne, firmy public relations
 • krajowe i międzynarodowe organizacje turystyczne, biura podróży
 • firmy transportowe
 • agencje tłumaczeniowe
 • wydawnictwa książkowe i prasowe
 • środki masowego przekazu, portale informacyjne i internetowe

Moduł Język w prawie i biznesie
Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • zaawansowanej znajomości języka wybranego zakresu studiów
 • naturalnego posługiwania się językiem zakresu w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • znajomości specjalistycznego języka stosowanego w prawie
 • słownictwa biznesowego i zasad prowadzenia korespondencji handlowej
 • tłumaczenia na potrzeby biznesu
 • podstaw prawoznawstwa
 • podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • instytucje edukacyjne, oświatowe, kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • kancelarie prawne wymagające pośrednictwawielojęzycznego profesjonalisty
 • międzynarodowe korporacje
 • agencje tłumaczeniowe
 • przedsiębiorstwa zajmujące się handlemmiędzynarodowym
 • firmy zorientowane na współpracę z zagranicą
 • międzynarodowe spółki joint-venture
 • agencje reklamowe i promocyjne, firmy publicrelations
 • krajowe i międzynarodowe organizacje turystyczne
 • firmy transportowe
 • wydawnictwa książkowe i prasowe
 • środki masowego przekazu, portale informacyjne i internetowe

 

Moduł Wybrany język orientalny - (japoński lub chiński) z elementami kultury kraju
Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 

 • zaawansowanej znajomości języka zakresu
 • naturalnego posługiwania się językiem zakresu w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • wybranego języka orientalnego – nauka języka japońskiego lub chińskiego jako drugiego języka zakresu w podwójnym wymiarze godzin!
 • kultury i literatury orientalnego kraju drugiego języka zakresu
 • historii, geografii i gospodarki orientalnego kraju drugiego języka zakresu
 • tłumaczenia pisemnego z dziedzin biznesu, reklamy, kultury, oraz tekstów literackich
 • podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • Instytucje edukacyjne, oświatowe, kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • wielonarodowe korporacje
 • przedsiębiorstwa zajmujące się handlem światowym
 • firmy zorientowane na współpracę z krajami dalekiego wschodu
 • korporacje wywodzących się z kręgu kultur azjatyckich
 • instytucje międzynarodowe wymagające pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty
 • agencje reklamowe i promocyjne
 • firmy public relations
 • krajowe i międzynarodowe organizacje turystyczne
 • biura podróży
 • firmy transportowe
 • biura tłumaczeń
 • przedsiębiorstwa handlowe i usługowe

Moduł Kultura - biznes - turystyka
Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • zaawansowanej znajomości języka wybranego zakresu studiów
 • naturalnego posługiwania się językiem zakresu w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • kultury, historii i literatury krajów obszaru wybranego języka zakresu
 • organizacji rynku turystycznego i biur podróży
 • prawa turystycznego
 • teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym
 • podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • instytucje edukacyjne, oświatowe, kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • wielonarodowe korporacje
 • przedsiębiorstwa zajmujące się handlem międzynarodowym
 • firmy zorientowane na współpracę z zagranicą
 • międzynarodowe spółko joint-venture
 • instytucje międzynarodowe wymagające pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty
 • agencje reklamowe i promocyjne
 • firmy public relations
 • krajowe i międzynarodowe organizacje turystyczne
 • biura podróży
 • firmy transportowe
 • biura tłumaczeń
 • przedsiębiorstwa handlowe i usługowe

 

Zasady Rekrutacji

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl