Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Filologia rosyjska

 
Studiując Filologię rosyjską zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
 • umiejętności językowych pozwalających na skuteczną ustną i pisemną komunikację w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • struktur gramatycznych, słownictwa, idiomu i fonetyki języka rosyjskiego 
 • znajomości historii, kultury i literatury rosyjskiej
 • znajomości realiów Federacji Rosyjskiej
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji
 • znajomości zagadnień komunikacji społecznej, public relations oraz sposobów zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi
 • praktycznej znajomości drugiego, wybranego języka (do wyboru język angielski, hiszpański, niemiecki),
 • podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z technikami i warsztatem tłumacza

Filologia rosyjska moduł Kultura - biznes - turystyka
Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • zaawansowanej znajomości języka rosyjskiego
 • naturalnego posługiwania się językiem rosyjskim w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • kultury, historii i literatury Rosji
 • organizacji rynku turystycznego i biur podróży
 • prawa turystycznego
 • teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • instytucje edukacyjne, oświatowe, kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • wielonarodowe korporacje
 • przedsiębiorstwa zajmujące się handlem międzynarodowym
 • firmy zorientowane na współpracę z zagranicą
 • międzynarodowe spółko joint-venture
 • instytucje międzynarodowe wymagające pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty
 • agencje reklamowe i promocyjne
 • firmy public relations
 • krajowe i międzynarodowe organizacje turystyczne
 • biura podróży
 • firmy transportowe
 • biura tłumaczeń
 • przedsiębiorstwa handlowe i usługowe
   

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl