Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Filologia rosyjska

Absolwent posiada znajomość języka rosyjskiego w zakresie wszystkich umiejętności (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) i funkcji językowych na poziomie zbliżonym do tzw. „rodzimego użytkownika języka”. Zna historię, kulturę i literaturę rosyjską; wykazuje znajomość realiów krajów rosyjskiego obszaru językowego. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi środkami przekazu informacji i technikami multimedialnymi. Zna zagadnienia komunikacji społecznej, public relations oraz sposoby zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi. Ponadto absolwent posiada praktyczną znajomość drugiego, wybranego języka (do wyboru język angielski, hiszpański, niemiecki), co oznacza, że wykazuje umiejętność czytania, pisania, i rozumienia tekstów oraz posiada kompetencje komunikacyjne. Ma podstawową wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki nauczania języka rosyjskiego. Biegła znajomość języka, w powiązaniu ze znajomością realiów społeczno-kulturowych krajów rosyjskiego obszaru językowego powoduje, iż absolwent potrafi zaistnieć na rynku pracy.

 

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: instytucjach edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, instytucjach rządowych i samorządowych, wielonarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach zajmujących się handlem międzynarodowym, międzynarodowych spółkach joint venture, instytucjach międzynarodowych wymagających pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, firmach komputerowych, środkach masowego przekazu itp.
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl