Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Finanse i Rachunkowość

Po ukończeniu kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• makro i mikroekonomii, bankowości, ubezpieczeń, prawa finansowego, zarządzania instytucjami finansowymi
• zasad funkcjonowania systemu finansowego, podstaw ekonomii, zasad prowadzenia rachunkowości
• systemu podatkowego, prawnego i formalnych podstaw funkcjonowania systemu rachunkowości i finansów
• funkcjonowania krajowych i zagranicznych rynków finansowych
• używania metod i narzędzi z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
• analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych
• przygotowania dokumentacji finansowo-księgowej do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji
• interpretowania danych z dokumentów i sprawozdań finansowych oraz prowadzenia efektywnej analizy ekonomiczne
 

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Szczegółówe informacje


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

STARSZY INSPEKTOR ODDZIAŁ ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (NR 2499)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-04
Oferta ważna do:
2022-06-24
Wynagrodzenie brutto: od 4 560 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania konieczne: 1. Wykształcenie średnie, 4 lata doświadczenia zawodowego (2 lata jeśli wykształcenie wyższe) 2. Bardzo dobra, poświadczona znajomość języka angielskiego. Wymagania dodatkowe: 1. Pożądane wykształcenie wyższe (w tym licencjat): ekonomia, finanse i rachunkowość lub prawo. 2. Znajomość ustawy o rachunkowości. 3. Doświadczenie w finansach lub bankowości. 4. Doskonała znajomość MS Office. 5. Dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe). 6. Umiejętność pracy w zespole.
Pracodawca:
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
SAMODZIELNY REFERENT (NR 2557)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-01
Oferta ważna do:
2022-06-27
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe) oraz minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku administracyjnym lub innym biurowym w placówce oświatowej, 5. biegła znajomość obsługi komputera, pakietów i urządzeń biurowych. Wymagania dodatkowe: 1. umiej ętność pracy w zespole, 2. umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, 3. komunikatywność, dyskrecja, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
Pracodawca:
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO SŁYSZĄCEJ I NIESŁYSZĄCEJ IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W BYDGOSZCZY
DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY (NR 2280)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-30
Oferta ważna do:
2022-06-29
Wynagrodzenie brutto: od 4 130 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
minimum 2 lata doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z doradztwem technicznym, doświadczenie w obsłudze kontrahentów z branży budowlanej i sektora publicznego, dobra znajomość pakietu MS Office, poczty elektronicznej oraz działania platform komunikacyjnych, posługiwanie się programem CRM oraz znajomość działania systemu ERP (mile widziane), odpowiedzialność, asertywność, wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy.
Pracodawca:
ERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REFERENT W KANCLERII TAJNEJ/PIONIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (NR 2636)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-11
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wykształcenie średnie, - preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub praca w jednostce administracji publicznej, - posiadanie obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, - preferowane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "tajna", - biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności środowiska Office, - umiejętność redagowania pism, - umiejętność prowadzenia kalendarza na platformie ShartePoint, - umiejętność archiwizacji dokumentów. Wymagania dodatkowe: wiedza i przepisy normatywne: - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, - decyzja Nr 7/MON z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej, - decyzja Nr 77/MON z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, - decyzja Nr 183/MON z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad zaopatrywania, prowadzenia gospodarki i postępowania z pieczęciami wytworzonymi i używanymi w resorcie obrony narodowej w czasie pokoju i wojny, - decyzja nr 385/MON z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" oraz akty ją zmieniające, - zarządzenie Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.
Pracodawca:
DOWÓDZTWO 1 BRYGADY LOGISTYCZNEJ
KSIĘGOWY (NR 2444)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-07
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 700 do 4 200 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe 4-letnie, ekonomiczne
Wymagania:
wykształcenie: wyższe (mgr ekonomii) / średnie ekonomiczne (technikum ekonomiczne) w obszarze rachunkowości, doświadczenie w pracy w KSIĘGOWOŚCI preferowane 5 lata, praktyczna znajomość zagadnień związanych z księgowaniem dokumentów zakupu i sprzedaży, praktyczna znajomość zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń, świadczeń ZUS oraz deklaracji ZUS, umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność, skrupulatność i dokładność
Pracodawca:
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PRACOWNIK BIUROWY (NR 2332)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-20
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
1 dla niepełnosprawnych
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
wymagany stopień niepełnosprawności
Pracodawca:
PURECO BOŻENA SITAREK
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY KIENTA ZAGRANICZNEGO (NR 2340)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-01
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziane doświadczenie w sprzedaży, mile widziana znajomość j. angielskiego na poziomie B2/C1, mile widziany również drugi język obcy
Pracodawca:
PW BRAT PIOTR BARLIK
PRACOWNIK BIUROWY I OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ (NR 2333)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-20
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Pracodawca:
PURECO BOŻENA SITAREK
KOORDYNATOR PROJEKTÓW W DZIALE TECHNICZNYM (KOMPUTEROWA OBRÓBKA TEKSTU) (NR 2309)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-01
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 370 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
WYMAGANIA: - dobra znajomość języka angielskiego (min. B1/B2) pozwalająca na swobodną komunikację - umiejętność pracy w zespole - zdolności organizacyjne - dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków - umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów - znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office MILE WIDZIANE: - znajomość programów do edycji grafik i tekstów (Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop) - doświadczenie w pracy z klientem i w zarządzaniu zespołem oraz projektami - chęć aktywnego zdobywania wiedzy, szukania i wdrażania nowych rozwiązań
Pracodawca:
"SDL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KOORDYNATOR PROJEKTÓW (NR 2308)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-01
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 370 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
WYMAGANIA: - bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2/C1) - znajomość pakietu MS Office - komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, orientacja na klienta - dobra organizacja pracy i dokładność - umiejętność działania pod presją czasu - zdolność do analitycznego myślenia - elastyczność i zaangażowanie MILE WIDZIANE: - doświadczenie przy koordynowaniu zadań - zainteresowanie nowoczesnymi technologiami - doświadczenie w pracy z klientem - chęć aktywnego zarządzania projektami i doskonalenia w tym zakresie
Pracodawca:
"SDL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl