Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Finanse i Rachunkowość

Po ukończeniu kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• makro i mikroekonomii, bankowości, ubezpieczeń, prawa finansowego, zarządzania instytucjami finansowymi
• zasad funkcjonowania systemu finansowego, podstaw ekonomii, zasad prowadzenia rachunkowości
• systemu podatkowego, prawnego i formalnych podstaw funkcjonowania systemu rachunkowości i finansów
• funkcjonowania krajowych i zagranicznych rynków finansowych
• używania metod i narzędzi z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
• analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych
• przygotowania dokumentacji finansowo-księgowej do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji
• interpretowania danych z dokumentów i sprawozdań finansowych oraz prowadzenia efektywnej analizy ekonomiczne
 

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 

Szczegółówe informacje


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

REFERENT UBEZPIECZEŃ PLACÓWKA TERENOWA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W TORUNIU WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. ŚWIADCZEŃ (NR 1631)

Miejscowość
Toruń - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-06-01
Oferta ważna do:
2023-05-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagane wykształcenie: minimum średnie, preferowane administracyjne, ekonomiczne Wymagania konieczne: - Znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, - Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, - Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, - Wysoka kultura osobista, - Umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, - Umiejętność pracy w zespole, - Komunikatywność, - Orientacja na interesanta.
Pracodawca:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
KSIĘGOWA/Y (NR 1599)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-06-01
Oferta ważna do:
2023-05-31
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
min. 2-letnie doświadczenie w księgowości - WARUNEK KONIECZNY, znajomość zagadnień finansowo-księgowych, wykształcenie średnie lub wyższe: ekonomiczne, administracyjne
Pracodawca:
Bydgoskie Centrum Sportu
REFERENT DS. KSIEGOWOŚCI (NR 1525)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-10
Oferta ważna do:
2023-05-31
Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
1 dla niepełnosprawnych
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
bardzo dobra znajomość zasad księgowości oraz ustawy o rachunkowości umiejętność planowania pracy i ustalania priorytetów
Pracodawca:
ADEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
STARSZY REFERENT DS. FINANSOWYCH (NR 1508)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-01
Oferta ważna do:
2023-05-31
Wynagrodzenie brutto: od 26 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania niezbędne: - wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane ekonomiczne, - praktyka w dziale księgowości co najmniej 2 lata, - umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
Pracodawca:
Opera NOVA w Bydgoszczy
KSIĘGOWY / SAMODZIELNY KSIĘGOWY W PIONIE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA JFTC (NR 1770)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-06-01
Oferta ważna do:
2023-06-05
Wynagrodzenie brutto: od 4 548 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
wymagany staż pracy od 1 roku do 5 lat Wymagania: - Znajomość podstawowych zasad, pojęć i przepisów z dziedziny księgowości, - Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego (Excel) oraz programu do edycji tekstu (Word), - Umiejętność redagowania pism oraz prowadzenia korespondencji, - Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie. Dodatkowym atutem będą: - Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, znajomość podstawowych zasad rachunkowości budżetowej, - Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań budżetowych oraz prowadzeniu Księgi Głównej, - Znajomość przepisów dotyczących podróży służbowych, - Doświadczenie w analizie i samodzielnej interpretacji aktów prawnych oraz ich zastosowania w praktyce, - Umiejętność obsługi systemu SAP.
Pracodawca:
ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO W BYDGOSZCZY
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU (NR 1732)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-06-12
Oferta ważna do:
2023-06-07
Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - Znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego , o finansach publicznych , o ochronie danych osobowych, o rachunkowości, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych - Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - Umiejętność redagowania pism urzędowych - Umiejętność stosowania prawa w praktyce - Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie analityczne, współdziałanie w grupie d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
MŁODSZY INSPEKTOR KONTROLI LUB INSPEKTOR KONTROLI (W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEGO STAŻU PRACY) W WYDZIALE KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ (NR 1701)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-07-01
Oferta ważna do:
2023-06-09
Wynagrodzenie brutto: od 4 100 do 4 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: a) obywatelstwo polskie; b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku; d) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja lub ekonomia), Wymagania dodatkowe: a) wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, podatków; b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w jednostkach samorządu terytorialnego; c) znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych; d) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, mobilność; e) prawo jazdy kat. B; f) znajomość pisania algorytmów umożliwiających analizę danych w językach skryptowych (np. Excel, ACL);
Pracodawca:
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BYDGOSZCZY
KSIĘGOWY (NR 1513)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-15
Oferta ważna do:
2023-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
- wykształcenie: wyłącznie wyższe (mgr ekonomii, rachunkowości, finansów), - 3 letnie doświadczenie w księgowości, - praktyczna znajomość zagadnień związanych z księgowaniem dokumentów zakupu i sprzedaży, - umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność, skrupulatność i dokładność.
Pracodawca:
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl