Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Finanse i Rachunkowość

Po ukończeniu kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• makro i mikroekonomii, bankowości, ubezpieczeń, prawa finansowego, zarządzania instytucjami finansowymi
• zasad funkcjonowania systemu finansowego, podstaw ekonomii, zasad prowadzenia rachunkowości
• systemu podatkowego, prawnego i formalnych podstaw funkcjonowania systemu rachunkowości i finansów
• funkcjonowania krajowych i zagranicznych rynków finansowych
• używania metod i narzędzi z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
• analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych
• przygotowania dokumentacji finansowo-księgowej do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji
• interpretowania danych z dokumentów i sprawozdań finansowych oraz prowadzenia efektywnej analizy ekonomiczne
 

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Szczegółówe informacje


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

MŁODSZY INSPEKTOR KONTROLI/INSPEKTOR KONTROLI W WYDZIALE KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ (NR 0142)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-15
Oferta ważna do:
2023-01-31
Wynagrodzenie brutto: od 3 800 do 4 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: a) obywatelstwo polskie; b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku; d) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja lub ekonomia). Wymagania dodatkowe: a) wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, podatków; b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w jednostkach samorządu terytorialnego; c) znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych; d) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, mobilność; e) prawo jazdy kat. B; f) znajomość pisania algorytmów umożliwiających analizę danych w językach skryptowych (np. Excel, ACL).
Pracodawca:
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BYDGOSZCZY
KSIĘGOWA (NR 0076)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-01
Oferta ważna do:
2023-01-31
Wynagrodzenie brutto: od 5 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Pracodawca:
BIURO RACHUNKOWE PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI (NR 0048)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-16
Oferta ważna do:
2023-02-02
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Wymagania:
kierunek wykształcenia: finanse/ rachunkowość
Pracodawca:
Świat GSM Spółka Cywilna Dawid Labich, Mirosław Labich
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU (NR 0285)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-13
Oferta ważna do:
2023-02-04
Wynagrodzenie brutto: od 3 962,32 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w oddziałach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych - znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych z aktami wykonawczymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność stosowania prawa w praktyce - myślenie analityczne - efektywna komunikacja - dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów - współdziałanie w grupie - odporność na stres - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe lub podyplomowe na kierunku: finanse, rachunkowość lub administracja pozostałe wymagania dodatkowe: - umiejętność redagowania pism urzędowych
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
KSIĘGOWY W WYDZIALE EKONOMICZNYM (NR 0303)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-03-01
Oferta ważna do:
2023-02-05
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Wymagania:
WYMAGANIA KONIECZNE: - wykształcenie: średnie ekonomiczne, - znajomość zagadnień dotyczących naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, - znajomość przepisów podatkowych od osób fizycznych, - znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, - znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, - znajomość programu PŁATNIK, - dobra znajomość pakietu MS Office, - komunikatywność, sumienność, dobra organizacja pracy, - umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia, - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA POŻĄDANE: - przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku, - znajomość przepisów dotyczących rachunkowości.
Pracodawca:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI (NR 0127)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-12
Oferta ważna do:
2023-02-10
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
znajomość podstaw księgowości
Pracodawca:
BIURO USŁUG PODATKOWYCH " ELDENA " IRENEUSZ ZACHMIELEWSKI
GŁÓWNY KSIĘGOWY (NR 0185)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-01
Oferta ważna do:
2023-02-15
Wynagrodzenie brutto: od 6 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
doświadczenie zawodowe - min. 5 lat, mile widziana znajomość finansowo-księgowego COMARCH ERP OPTIMA
Pracodawca:
kontakt przez PUP
PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI (NR 0186)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-01
Oferta ważna do:
2023-02-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
[Umiejętność 1] : mile widziana znajomość finansowo-księgowego Comarch ERP Optima [Inne] : doświadczenie w księgowości mile widziane
Pracodawca:
kontakt przez PUP
SAMODZIELNA KSIĘGOWA / SAMODZIELNY KSIĘGOWY (NR 0154)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-03-13
Oferta ważna do:
2023-03-03
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: Wymagania kwalifikacyjne: - wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne (finanse, rachunkowość); - doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 3 letni staż na stanowisku samodzielnym w Spółdzielni Mieszkaniowej warunek konieczny - biegła znajomość zagadnień finansowo księgowych obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych; - biegła znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego. Wymagania dodatkowe: - znajomość zagadnień z zakresu księgowości spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnot mieszkaniowych; - znajomość Prawa spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych; - bardzo dobra znajomość systemów finansowo księgowych, preferowana znajomość systemu Papirus lub innych dedykowanych dla spółdzielni mieszkaniowych; - biegła znajomość obsługi komputera, programów Mc Office; - umiejętność pracy pod presją czasu; - staranność, dokładność i terminowość.
Pracodawca:
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ"

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl