Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Geodezja inżynieryjna

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• projektowania i wykonywania pomiarów w procesie budowy i w czasie eksploatacji obiektów budowlanych oraz obiektów infrastruktury inżynierskiej,
• podstawowej wiedzy z zakresu sieci uzbrojenia terenu, pomiarów geodezyjnych w geotechnice, technologii i organizacji budownictwa, geodezyjnych pomiarów przemieszczeń oraz geodezji w procesie inwestycyjnym budowy.

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. firmach geodezyjnych i kartograficznych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl