Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Gospodarka przestrzenna

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
    • projektowania działań związanych z organizacją użytkowania przestrzeni, celem ochrony określonych jej wartości, jak i racjonalnego kształtowania,
    • podstawowej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki gruntami obszarów wiejskich, zarządzania nieruchomościami oraz ekonomiki nieruchomości.


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: urzędach wojewódzkich i miejskich, urzędach gminy, starostwach powiatowych.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl