Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA I stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, różnorodnych więzi społecznych
• społecznych i środowisk wychowawczych, bazujących na filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach
• tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych oraz subdyscyplin pedagogiki
• metodyki wykonywania zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
• analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
• wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych oraz projektowania działań pedagogicznych i rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych
• poczucia sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
• stosowania badań pozwalających na analizowanie przykładów badań i konstruowania oraz prowadzenia własnych badań pedagogicznych
• podejmowania wyzwań zawodowych, trudu pracy oraz wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze pedagogiki

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 Szczegółówe informacje

 


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO (NR 3575)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-07
Oferta ważna do:
2023-12-07
Wynagrodzenie brutto: od 50 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
wykształcenie kierunkowe: nauczyciel języka angielskiego
Pracodawca:
TECHNIKUM MENEDŻERSKIE W BYDGOSZCZY
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (NR 3571)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-07
Oferta ważna do:
2023-12-07
Wynagrodzenie brutto: od 4 100 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
pomaturalne/policealne
Wymagania:
wykształcenie kierunkowe: wyższe lub policealna szkoła odpowiedniej specjalności, muzykoterapia, mile widziane doświadczenie zawodowe, odpowiedzialność, empatia, wrażliwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA (NR 3627)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-14
Oferta ważna do:
2023-12-12
Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BUZIACZEK" W BYDGOSZCZY
WYCHOWAWCA (NR 3651)

Miejscowość
Koronowo - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-12-15
Oferta ważna do:
2023-12-14
Wynagrodzenie brutto: od 3 690 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 24
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: RESOCJALIZACJA
Pracodawca:
OKRĘGOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KORONOWIE
PEDAGOG W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY (NR 3649)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-01-02
Oferta ważna do:
2023-12-14
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wymagane min. 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, empatia wrażliwość, dodatkowym atutem będą ukończone szkoły lub kursy z zakresu terapii zajęciowej, umiejętności wokalno-instrumentalne
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
NAUCZYCIEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (NR 3773)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-12-18
Oferta ważna do:
2023-12-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wymagane wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej, kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z tyflopedagogiki, mile widziane doświadczenie w pracy w przedszkolu
Pracodawca:
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. LOUISA BRAILLE"A W BYDGOSZCZY
NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU (NR 3828)

Miejscowość
Solec Kujawski - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-01-01
Oferta ważna do:
2023-12-17
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika przedszkolna
Wymagania:
wykształcenie wyższe: pedagogika przedszkolna, mile widziane doświadczenie zawodowe, nie jest to warunek konieczny
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE DINUŚ
TERAPEUTA (NR 3672)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-17
Oferta ważna do:
2023-12-17
Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 20
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
wymagania: - posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, wymagania konieczne: - min. 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagane doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość, asertywność, praca w zespole
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
NAUCZYCIEL INFORMATYKI (NR 3694)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2023-12-20
Wynagrodzenie brutto: od 3 690 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 18
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
wykształcenie wyższe magisterskie, informatyka
Pracodawca:
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
PSYCHOLOG (NR 3684)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-01-01
Oferta ważna do:
2023-12-20
Wynagrodzenie brutto: od 3 750 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
podzielność uwagii, umiejętność słuchania empatia, otwartość
Pracodawca:
Warsztat Terapii Zajęciowej przy PZN Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl