Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA I stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, różnorodnych więzi społecznych
• społecznych i środowisk wychowawczych, bazujących na filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach
• tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych oraz subdyscyplin pedagogiki
• metodyki wykonywania zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
• analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
• wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych oraz projektowania działań pedagogicznych i rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych
• poczucia sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
• stosowania badań pozwalających na analizowanie przykładów badań i konstruowania oraz prowadzenia własnych badań pedagogicznych
• podejmowania wyzwań zawodowych, trudu pracy oraz wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze pedagogiki

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 Szczegółówe informacje

 


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA (0284)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-03-01
Oferta ważna do:
2023-01-31
Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Pracodawca:
FUNDACJA POMOCY RODZINIE I OSOBOM ODRZUCONYM
MŁODSZY WYCHOWAWCA (NR 0117)

Miejscowość
Trzemiętowo - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-01
Oferta ważna do:
2023-01-31
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania niezbędne: - posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo - na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji. - posiadanie władzy rodzicielskiej, nie jest zawieszona ani ograniczona, - wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, - obywatelstwo polskie, - zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, - nieposzlakowana opinia Wymagania pożądane: - umiejętność organizacji pracy i kreatywność, -umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w różnych grupach wiekowych, dostosowanej do ich stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań, - włączanie się w życie placówki i dyspozycyjność, - umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, - skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu obowiązkowej dokumentacji, - znajomość obowiązujących na stanowisku pracy przepisów prawnych, - wysoka kultura osobista, - mile widziane prawo jady kat. B oraz aktualne orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Pracodawca:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV-VIII (NR 0288)

Miejscowość
Borówno - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-13
Oferta ważna do:
2023-02-01
Wynagrodzenie brutto: od 3 690 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 20
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Pracodawca:
Zespół Szkół w Borównie
NAUCZYCIEL MUZYKI/PLASTYKI (NR 0178)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-23
Oferta ważna do:
2023-02-09
Wynagrodzenie brutto: od 950 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 8
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Pracodawca:
PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "PRZYSZŁOŚĆ" W BYDGOSZCZY
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (NR 0109)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-13
Oferta ważna do:
2023-02-09
Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 8.25
w miesiącu 33
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Pracodawca:
PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "PRZYSZŁOŚĆ" W BYDGOSZCZY
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY (NR 0314)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-01
Oferta ważna do:
2023-02-10
Wynagrodzenie brutto: od 2 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 15
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania. Niezbędne: 1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna) oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pedagogika specjalna). 2. Posiada obywatelstwo polskie. 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z praw publicznych. 4. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne. 5. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Dodatkowe: 1. Jest dyspozycyjna, odpowiedzialna, sumienna i kreatywna. 2. Wykazuje umiejętności pracy z dziećmi. 3. Szybko reaguje w sytuacji zagrożenia. 4. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
Pracodawca:
kontakt przez PUP
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA (NR 0313)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-01
Oferta ważna do:
2023-02-10
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 4 200 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania. Niezbędne: 1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym. 2. Posiada obywatelstwo polskie. 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z praw publicznych. 4. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne. 5. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Dodatkowe: 1. Jest dyspozycyjna. 2. Jest odpowiedzialna. 3. Jest sumienna i dokładna. 4. Przestrzega podstawowych zasad moralnych, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
Pracodawca:
kontakt przez PUP
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY (NR 0264)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-03-01
Oferta ważna do:
2023-02-10
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 4 224 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 20
w miesiącu 80
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wykształcenie: pedagogika specjalna, doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE NR 61 INTEGRACYJNE IM. WANDY CHOTOMSKIEJ
POMOC NAUCZYCIELA (NR 0296)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-01
Oferta ważna do:
2023-02-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Pracodawca:
ZIELONA KRAINA - PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - S.C. ANNA ZWIEWKA,ALINA SUCHOCKA
NAUCZYCIEL - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (NR 0200)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-23
Oferta ważna do:
2023-02-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 25
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Pracodawca:
Państwowe Przedszkole nr 46

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl