Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika pracy z doradztwem i tutoringiem zawodowym

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
    • Udzielania pomocy w znalezieniu pracy
    • Udzielania pomocy w doborze kariery życiowej
    • Planowania kariery edukacyjno – zawodowej
    • Metodyki poradnictwa zawodowego


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, gminnych centrach informacji, ochotniczych hufcach pracy, akademickich biurach karier, agencjach poradnictwa pracy i doradztwa personalnego,  działach HR


UWAGA możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji na studiach podyplomowych!
Studia podyplomowe: Trener warsztatu grupowego i coachingu, Doradztwo zawodowe + Certyfikaty: trener personalny, trener osobisty

 

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl