Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w żłobku i przedszkolu

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
    • Działalności żłobka
    • Działalności przedszkola
    • Pracy w żłobku lub przedszkolu
    • Umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i po części terapeutycznych

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in.w
: placówkach i instytucjach systemu oświaty jako pomoc nauczyciela w żłobku i przedszkolu, instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej,

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl