Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Penitencjarystyka z kryminologią

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
    • Pracy resocjalizacyjnej
    • Kryminologii
    • Wiktymologii
    • Pracy w zakładach karnych i podobnych instytucjach
    • Pracy w sądzie i podobnych instytucjach
    • Nauk penitencjarnych


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m.in. w
: zakładach karnych, aresztach śledczych (po przejściu odpowiednich procedur); policji, straży miejskiej; służby granicznej, celnej (po przejściu odpowiednich procedur); w kuratorskich zespołach służby sądowej dla dorosłych; służbach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego; w sądzie, prokuraturze, podobnych instytucjach; w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl