Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Psychopedagogika z kognitywistyką

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• psychologii poznawczej i stymulowania rozwoju poznawczego,
•komunikowania społecznego, w tym komunikacji w systemie człowiek – komputer,
•rozwiązywania problemów multidyscyplinarnych, wymagających łączenia wiedzy psychologicznej z informatyką i teoriami sztucznej inteligencji,
• psychologii salutogenetycznej i psychopatologii,
• metod badawczych w psychologii,
• metody zadaniowej w edukacji.

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych i naukowo-badawczych, świetlicach środowiskowych, świetlicach terapeutycznych, instytucjach pomocy rodzinie, domach dziennego pobytu, jednostkach zarządzania personalnego oraz instytucjach i organizacjach działających w różnych dziedzinach życia publicznego – od administracji publicznej po przemysł.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl