Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Praca socjalna

Po ukończeniu kierunku PRACA SOCJALNA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• istoty, funkcji, celów, form i metod pracy socjalnej
• wiedzy o człowieku jako podmiocie myślącym i działającym oraz jego rozwoju w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, a także o głównych środowiskach życia człowieka istotnych dla pracy socjalnej
• zaburzeń funkcjonowania środowiska społecznego, jego rodzajach, problemach i patologiach w kontekście marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego
• metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań, służących rozwiązywaniu problemów dotyczących ograniczonych możliwości zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo--wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa
• rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, gdy wy-stępuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym, między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach osób niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przy-stosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa
• dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych
• przywracania i podtrzymywania właściwych interakcji jednostki ze społeczeństwem, stosowania metod motywowania i aktywizowania osób niezaradnych społecznie, inicjowania nowych form pomocy osobom potrzebującym 

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in. w: ośrodkach polityki społecznej, centrach pomocy rodzinie i pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach opiekuńczo-adaptacyjnych, za-kładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, jednostkach ds. zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców, placówkach dla bezdomnych, jednostkach zajmujących się diagnozowaniem problemów społecznych, działach socjalnych i personalnych firm, organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 Szczegółówe informacje

 


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

OPIEKUN OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (NR 3595)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-01
Oferta ważna do:
2021-09-23
Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
Liczba wolnych miejsc:
3
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
Mile widziane doświadczenie
Pracodawca:
Opieka Domowa ALMACH
OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH (NR 3849)

Miejscowość
FORCHHEIM -
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-30
Oferta ważna do:
2021-10-06
Wynagrodzenie brutto: od 1 650 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Wymagania:
Wymagania: - komunikatywna znajomość j. niemieckiego, - osoba niepaląca lub mało paląca.
Pracodawca:
HELP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH (NR 3847)

Miejscowość
DARMSTADT -
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-01
Oferta ważna do:
2021-10-06
Wynagrodzenie brutto: od 1 550 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Wymagania:
Wymagania: - dobra znajomość j. niemieckiego, - osoba niepaląca.
Pracodawca:
HELP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH (NR 4108)

Miejscowość
DILLENBURG -
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-27
Oferta ważna do:
2021-10-20
Wynagrodzenie brutto: od 1 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Wymagania:
Wymagania: - dobra znajomość j. niemieckiego, - osoba niepaląca.
Pracodawca:
HELP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH (NR 4106)

Miejscowość
EDERMÜNDE -
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-30
Oferta ważna do:
2021-10-20
Wynagrodzenie brutto: od 1 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Wymagania:
Wymagania: - dobra, komunikatywna znajomość j. niemieckiego.
Pracodawca:
HELP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl