Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Praca socjalna

Po ukończeniu kierunku PRACA SOCJALNA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• istoty, funkcji, celów, form i metod pracy socjalnej
• wiedzy o człowieku jako podmiocie myślącym i działającym oraz jego rozwoju w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, a także o głównych środowiskach życia człowieka istotnych dla pracy socjalnej
• zaburzeń funkcjonowania środowiska społecznego, jego rodzajach, problemach i patologiach w kontekście marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego
• metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań, służących rozwiązywaniu problemów dotyczących ograniczonych możliwości zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo--wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa
• rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, gdy wy-stępuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym, między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach osób niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przy-stosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa
• dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych
• przywracania i podtrzymywania właściwych interakcji jednostki ze społeczeństwem, stosowania metod motywowania i aktywizowania osób niezaradnych społecznie, inicjowania nowych form pomocy osobom potrzebującym 

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in. w: ośrodkach polityki społecznej, centrach pomocy rodzinie i pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach opiekuńczo-adaptacyjnych, za-kładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, jednostkach ds. zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców, placówkach dla bezdomnych, jednostkach zajmujących się diagnozowaniem problemów społecznych, działach socjalnych i personalnych firm, organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 Szczegółówe informacje

 


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

ASYSTENT/KA OSÓB STARSZYCH (NR 5557)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-12-14
Oferta ważna do:
2022-01-13
Wynagrodzenie brutto: od 19,7 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
wymagane min. średnie wykształcenie, mile widziane doświadczenie zawodowe, uczciwość, odpowiedzialność, mile widziane uprawnienia zawodowe, mile widziane również osoby posiadające stopień niepełnosprawności
Pracodawca:
PHU Ilona Goldberg

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl