Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia magisterskie

Akademia Kujawsko-Pomorska kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

5-letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku:

Prawo 5-letnie jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia nauczycielskie)

2-letnich studiach magisterskich na kierunkach:

Pielęgniarstwo

Prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej w biznesie

Administracja

Prawo w zarządzaniu

Obronność i Bezpieczeństwo

Psychokryminalistyka

Pedagogika

Ekonomia

Budownictwo

 

 
 

 

 

Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się zarówno absolwenci studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku, jak i kierunków pokrewnych. Wskazane jest jednak, aby absolwenci innych kierunków studiów ubiegający się o studia drugiego stopnia osiągnęli porównywalne efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów. Studenci, którzy nie posiadają określonych efektów uczenia się niezbędnych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mogą zostać skierowani na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze umożliwiające im uzyskanie niezbędnych efektów uczenia się.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl