Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się zarówno absolwenci studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku, jak i kierunków pokrewnych. Wskazane jest jednak, aby absolwenci innych kierunków studiów ubiegający się o studia drugiego stopnia osiągnęli porównywalne efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów. Studenci, którzy nie posiadają określonych efektów uczenia się niezbędnych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mogą zostać skierowani na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze umożliwiające im uzyskanie niezbędnych efektów uczenia się.


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY UNIJNYCH (EZP) (NR 5668)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-02-01
Oferta ważna do:
2022-01-10
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Wymagania:
- wykształcenie wyższe (mile widziane wyższe na kierunku zamówienia publiczne lub studia podyplomowe na kierunku zamówienia publiczne), - wymagany staż pracy minimum 2 lata, preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku, wymagane doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów oraz pozyskiwaniem dofinansowań, - bardzo dobra znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, - doświadczenie w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne w tym projekty współfinansowane ze środków UE, - bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów, w tym szczególnie podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych i funduszy pomocowych, znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w sektorze finansów publicznych, znajomość procedur kontroli projektów, dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (np. programy Word, Excel, PowerPoint, Access), znajomość programów operacyjnych
Pracodawca:
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY
CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNO-BIUROWE (NR 5650)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-01-03
Oferta ważna do:
2022-01-10
Wynagrodzenie brutto: od 19,7 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 15
Liczba wolnych miejsc:
10
Wykształcenie:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Wymagania:
dyspozycyjność gotowość do pracy w nienormowanych godzinach pracy i w niepełnym wymiarze czasu (15 godzin tygodniowo) empatia, komunikatywność, biegła znajomość j. rosyjskiego i ukraińskiego w mowie i piśmie
Pracodawca:
kontakt przez PUP
INSPEKTOR DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (NR 5568)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-01-01
Oferta ważna do:
2022-01-14
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Pracodawca:
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY
FAKTURZYSTKA (NR 5675)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-12-22
Oferta ważna do:
2022-01-21
Wynagrodzenie brutto: 2 800 - 3 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Wymagania:
mile widziane wykształcenie średnie księgowość/finanse, mile widziana znajomość j. obcego, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista
Pracodawca:
GK TSL TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
PRACOWNIK BIUROWY (NR 5696)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-12-28
Oferta ważna do:
2022-01-27
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
wymagana dobra znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie, znajomość pakietu Microsoft Office, mile widziane również osoby posiadające stopień niepełnosprawności, mile widziane doświadczenie zawodowe
Pracodawca:
PERSONAL-SERVICE-OST-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl