Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się zarówno absolwenci studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku, jak i kierunków pokrewnych. Wskazane jest jednak, aby absolwenci innych kierunków studiów ubiegający się o studia drugiego stopnia osiągnęli porównywalne efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów. Studenci, którzy nie posiadają określonych efektów uczenia się niezbędnych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mogą zostać skierowani na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze umożliwiające im uzyskanie niezbędnych efektów uczenia się.


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

PRACOWNIK BIUROWY (NR 4382)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-12-01
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 19,7 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wymagania:
dobra organizacja pracy, samodzielność, skrupulatność
Pracodawca:
MDTREID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MAGAZYNIER (NR 4384)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-11-21
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
brak lub niepełne podstawowe
Wymagania:
Umiejętność pracy w zespole
Pracodawca:
Maximet s.c. Ksenia Nietz, Tomasz Nietz
ASYSTENTKA ADMINISTRACYJNO-HANDLOWA (NR 4251)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-11-07
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, techniczne
Wymagania:
wykształcenie - średnie techniczne lub wyższe administracyjno-handlowe, praktyka min. 2 lata, obsługa komutera, pakietów biurowych, graficznych, obsługa sklepu internetowego, office
Pracodawca:
"JMP INTERNATIONAL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MAGAZYNIER (NR 4241)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-11-07
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 900 do 5 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wymagania:
Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok Od kandydatów oczekujemy: - doświadczenie na w/w stanowisku, - wystawianie dokumentów magazynowych, - uprawnienia na wózki widłowe - mile widziane - umiejętność pracy w zespole.
Pracodawca:
DRUKARNIA COLOR-PRINT SPÓŁKA JAWNA MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA
DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY (NR 4207)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-11-03
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 130 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
wymagana znajomość j. polskiego w mowie i piśmie na poziomie B1, minimum 2 lata doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z doradztwem technicznym, doświadczenie w obsłudze kontrahentów z branży budowlanej i sektora publicznego, dobra znajomość pakietu MS Office, poczty elektronicznej oraz działania platform komunikacyjnych, posługiwanie się programem CRM oraz znajomość działania systemu ERP (mile widziane), odpowiedzialność, asertywność, wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy.
Pracodawca:
ERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POKOJOWA (NR 4191)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-11-02
Oferta ważna do:
2022-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 19,7 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
brak lub niepełne podstawowe
Wymagania:
odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole
Pracodawca:
METALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIK MAGAZYNU (NR 4400)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-12-01
Oferta ważna do:
2022-12-01
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wymagania:
uprawnienia na wózki widłowe
Pracodawca:
DARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MAGAZYNIER-PAKOWACZ (NR 4371)

Miejscowość
Ciele - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-11-16
Oferta ważna do:
2022-12-01
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
zasadnicze branżowe
Pracodawca:
GMM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO (NR 4264)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-11-30
Oferta ważna do:
2022-12-02
Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
podstawowe
Pracodawca:
"PENTIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
INSPEKTOR W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW (NR 4445)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-12-19
Oferta ważna do:
2022-12-03
Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: średnie pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej - posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych - znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność stosowania prawa w praktyce - dobra organizacja pracy, efektywna komunikacja, odporność na stres - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - asertywność
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl