Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się zarówno absolwenci studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku, jak i kierunków pokrewnych. Wskazane jest jednak, aby absolwenci innych kierunków studiów ubiegający się o studia drugiego stopnia osiągnęli porównywalne efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów. Studenci, którzy nie posiadają określonych efektów uczenia się niezbędnych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mogą zostać skierowani na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze umożliwiające im uzyskanie niezbędnych efektów uczenia się.


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ (NR 4320)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-01
Oferta ważna do:
2021-10-14
Wynagrodzenie brutto: od 18,3 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 20
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Wymagania:
mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne, znajomość procedur i dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, umiejętność prowadzenia dokumentacji pracowniczej w języku rosyjskim i ukraińskim, gotowość do pracy w niepełnym wymiarze czasu (4 godziny dziennie).
Pracodawca:
POLUKRBUD SP. Z O. O.
PRACOWNIK BIUROWY (NR 4035)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-15
Oferta ważna do:
2021-10-14
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
-pracowitość, sumienność, -znajomość języka niemieckiego i angielskiego na poziomie komunikatywnym
Pracodawca:
PB PAULINA BRZESKA
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY UNIJNYCH (EZP) (NR 4068)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-11-01
Oferta ważna do:
2021-10-15
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Wymagania:
- wykształcenie wyższe (mile widziane wyższe na kierunku zamówienia publiczne lub podyplomowe na kierunku zamówienia publiczne), - wymagany staż pracy minimum 2 lata, wymagane doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów oraz pozyskiwaniem dofinansowań, - bardzo dobra znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, - doświadczenie w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne w tym projekty współfinansowane ze środków UE, - bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów, w tym szczególnie podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych i funduszy pomocowych
Pracodawca:
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY
PRACOWNIK BIUROWY (NR 4255)

Miejscowość
Białe Błota - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-29
Oferta ważna do:
2021-10-18
Wynagrodzenie brutto: od 18,3 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
2
Wymagania:
znajomość przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, biegła znajomość j. ukraińskiego w mowie i piśmie.
Pracodawca:
kontakt przez PUP
ASYSTENT DO SPRAW REKRUTACJI (NR 4491)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-25
Oferta ważna do:
2021-10-22
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
10
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
mile widziane wykształcenie średnie/wyższe i min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w rekrutacji pracowników, komunikatywność, umiejętność pracy w stresie, znajomość narzędzi rekrutacyjnych, znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego w mowie i piśmie.
Pracodawca:
APIK Sp. z o.o. Vasylkiv Sp. K.
SAMODZIELNY REFERENT W ODDZIALE NORMOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKÓW BOJOWYCH (NR 4484)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-11-01
Oferta ważna do:
2021-10-22
Wynagrodzenie brutto: od 3 390 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, techniczne
Wymagania:
Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie (preferowane techniczne). Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata pracy zawodowej (wykształcenie wyższe 2 lata). Wymagania dodatkowe: 1. Znajomość przepisów krajowych i branżowych w zakresie: - wytwarzania i obrotu materiałów wybuchowych oraz mienia koncesjonowanego; - zarządzania i gospodarowania środkami bojowymi w SZ RP; - wymagań stawianych obiektom magazynowym dedykowanym do przechowywania środków bojowych wraz z ich usytuowaniem; - przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID, IDMG, IATA); - ogólnej znajomości zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki. 2. Umiejętność samodzielnego redagowania pism, meldunków, tworzenia prezentacji oraz raportów wynikowych. 3. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego. 4. Umiejętność interpretacji i analizy informacji zawartych w bazach danych oraz stosowania obowiązujących przepisów krajowych i branżowych. 5. Kreatywność i inicjatywa w działaniu. 6. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji. 7. Preferowane wykształcenie wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Pracodawca:
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
PRACOWNIK BIUROWY

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-15
Oferta ważna do:
2021-10-23
Stypendium brutto: 1 489 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
obsługa komputera, sprzętu biurowego; znajomość j. angielskiego - mile widziana
Pracodawca:
kontakt przez PUP
STARSZY REFERENT (NR 4228)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-01
Oferta ważna do:
2021-10-26
Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
Wymagania: 1. minimum dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office w tym szczególnie excel, 2. umiejętność współpracy w zespole, 3. dokładność kontrola % realizacji przydzielonych środków finansowych, umowy, analizy, 4. postawa proaktywna, samodzielność, 5. prawo jazdy kat. B.
Pracodawca:
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
KOORDYNATOR DS. JAKOŚCI PROJEKTÓW LV (NR 4515)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-12
Oferta ważna do:
2021-10-31
Wynagrodzenie brutto: od 3 083 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Wymagania:
WYMAGANIA: - znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 - wykształcenie wyższe kierunkowe (filologia angielska, lingwistyka, zarządzanie, nauki stosowane lub inne pokrewne dziedziny) - dbałość o jakość i szczegóły - efektywne i metodyczne podejście do pracy - podstawowa znajomość programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint - wielozadaniowość i zdolność do pracy pod presją czasu - zdolność do rozwiązywania problemów związanych z obsługą klienta i produkcją w profesjonalny i skuteczny sposób MILE WIDZIANE: - znajomość branży lokalizacyjnej, narzędzi CAT - doświadczenie w branży tłumaczeniowej
Pracodawca:
"SDL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DORADCA FINANSOWY (NR 4449)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-11
Oferta ważna do:
2021-10-31
Wynagrodzenie brutto: od 3 360 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
[Inne] : Nasze wymagania • Potrafisz skutecznie realizować cele sprzedażowe • Dbasz o najwyższe standardy obsługi • Masz doświadczenie w sprzedaży • Cechujesz się systematycznością oraz konsekwencją w działaniu • Posiadasz min. wykształcenie średnie
Pracodawca:
ONEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl