Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• nauk o administracji• kryminalistyki, securitologii i zarządzania w sytuacjach kryzysowych
• znajomości zagadnień związanych z technikami interwencyjnymi
• organizacji i taktyki działań ochrony osób i mienia
• stosowania narzędzi walki z przestępczością i szeroko pojętymi zagrożeniami
• podejmowania decyzji, wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz współpracy i działania w grupie
• zaprezentowania się jako wykwalifikowany specjalista z obszaru bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego
• prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń i prawa policyjnego
• znajomości przepisów regulujących działalność służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w:
administracji samorządowej i rządowej, jednostkach zarządzania kryzysowego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, formacjach ochrony osób i mieni

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl