Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki
• zarządzania ochroną danych osobowych i informacji niejawnych
• regulacji prawnych związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych
• zagrożeń wymierzonych w bezpieczeństwo informacji, przechowywanej zarówno w systemach komputerowych, jak i poza nimi
• zasad przetwarzania danych osobowych
• wiedzy dotyczącej instytucji zajmujących się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: instytucjach państwowych, samorządowych oraz komercyjnych, w podmiotach systemów bezpieczeństwa, w pionach ochrony danych (np. jako inspektor ochrony danych) oraz w pionach odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl